Skip navigation

Autorzy: Justyna Kulawik, Bartosz Jankowski

Świadczenie usług w Unii Europejskiej

Działalność zagraniczna

Seria: Enterprise Europe Network

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2010

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-017-4

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Sektor usług w Unii Europejskiej jest nie tylko największym sektorem naszych gospodarek, odpowiadającym za blisko 70% PKB i zatrudnienia w UE, lecz także główną siłą napędową wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Mimo to potencjał wzrostu pozostaje w znacznym stopniu niewykorzystany ze względu na liczne bariery, które stanowią przeszkody w handlu pomiędzy państwami UE i w zakładaniu działalności gospodarczej. W rezultacie usługi wciąż stanowią jedynie około 20% handlu transgranicznego w UE. Dziś przeważająca większość małych przedsiębiorstw usługowych wciąż funkcjonuje jedynie na własnym lokalnym lub krajowym rynku. W niektórych przypadkach jest to świadomy wybór biznesowy, ale w wielu innych przyczyną są liczne obciążenia prawne i administracyjne w państwach członkowskich UE.

Publikacja przedstwia zagadnienia, których musi być świadomy przedsiębiorca planujący rozpocząć transgraniczne świadczenie usług. Mamy nadzieję, że przybliży ona Państwu tematykę świadczenia usług w Unii Europejskiej i okaże się przydatnym źródłem wiedzy przy wchodzeniu na europejski wspólny rynek.

Spis treści

Rozdział 1. Podstawy prawne świadczenia usług w Unii Europejskiej
Rozdział 2. Dyrektywa usługowa
Rozdział 3. Delegowanie pracowników
Rozdział 4. Opodatkowanie
Rozdział 5. Uznawanie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia
Rozdział 6. Udział w europejskich zamówieniach publicznych
Rozdział 7. Rozstrzyganie sporów związanych z transgranicznym świadczeniem usług
Rozdział 8. Świadczenie e-usług w Unii Europejskiej – rozwiązania specyficzne dla tego rodzaju usług
Rozdział 9. Źródła informacji i wsparcia dla przedsiębiorców

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Marketing eksportowy – poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Poradnik

Marketing eksportowy – poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować