Skip navigation

Autorzy: Jacek Szut, Anna Kowalewska, Jerzy Głuszyński

System kontroli zamówień publicznych i jego wpływ na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych

Zamówienia publiczne Współpraca i partnerzy

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2013

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Głównym celem badania było scharakteryzowanie systemu kontroli zamówień publicznych  i określenie jego wpływu na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych. Badanie miało pozwolić ocenić procedury kontrolne oraz wpływ instytucji kontroli na działania podejmowane przez zamawiających na rynku zamówień publicznych, a w szczególności na gotowość stosowania przez zamawiających rozwiązań przewidzianych w nowym podejściu do zamówień publicznych.

Spis treści

1. Kontekst badania 
2. Cele badania
3. Wnioski
4. Rekomendacje
5. Metodologia badania
6. Opis wyników badania
6.1. Przegląd instytucji kontroli zamówień publicznych
6.2. Kontrola zamówień publicznych w świetle danych zastanych
6.3. Kontrola zamówień publicznych według przedstawicieli instytucji nadzoru i kontroli
6.3.1. Proces kontroli w świetle zarzutów stawianych przez Zamawiających
6.3.2. Wyniki kontroli
6.3.3. Problemy instytucji kontrolujących
6.3.4. Ocena systemu kontroli
6.3.5. Propozycja zmian w systemie zamówień publicznych
6.4. System zamówień publicznych w kontekście celów projektu Nowe Podejście do Zamówień Publicznych
6.4.1. Zwiększenie udziału MSP w rynku zamówień publicznych
6.4.2. Zamówienia innowacyjne
6.4.3. Zamówienia elektroniczne

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Kontrola udzielania zamówień publicznych

Raport

Kontrola udzielania zamówień publicznych

Zobacz
Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce

Raport

Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować