Skip navigation

Seria: Enterprise Europe Network

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-179-9

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Jedną ze ścieżek rozwoju firmy może być internacjonalizacja działalności gospodarczej, tj. wyjście na rynek międzynarodowy. Może ona przybierać różne formy: inwestycji bezpośrednich, leasingu, zakupu/sprzedaży licencji czy – bardziej tradycyjnie – eksportu swoich wyrobów lub importu towarów z myślą o ich wykorzystaniu na potrzeby produkcyjne lub w działalności handlowej. Uczestnictwo w wymianie międzynarodowej jest opłacalne (regularnie przeprowadzane badania empiryczne wskazują, że polscy eksporterzy mają wyższą rentowność niż firmy sprzedające wyłącznie na rynek krajowy), lecz nie jest proste. Nawet na jednolitym rynku Unii Europejskiej utrzymują się liczne bariery np. w postaci zróżnicowanych systemów podatkowych lub odmiennych procedur administracyjnych powodujące, że mimo braku granic wymiana handlowa z krajami należącymi do UE jest trudniejsza niż handel lokalny (jest to tzw. border effect). W tym kontekście niezwykle istotne jest przygotowanie się do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej i realizacji transakcji handlowej: zbadanie docelowego rynku zagranicznego, opracowanie strategii, poznanie lokalnych uwarunkowań prawnych, proceduralnych i instytucjonalnych czy form wspierania eksportu.

Spis treści

Rozdział 1. Tendencje i struktura handlu zagranicznego Polski

Rozdział 2. Przygotowanie do eksportu i importu

Rozdział 3. Wymiana wewnątrzwspólnotowa

Rozdział 4. Zasady handlu z krajami trzecimi

Rozdział 5. Instrumenty i instytucje wspierania eksportu

 

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Marketing eksportowy – poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Poradnik

Marketing eksportowy – poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować