Nasze usługi

Nasze usługi

GIEŁDY KOOPERACYJNE I MISJE GOSPODARCZE

Każdy uczestnik imprez kooperacyjnych organizowanych przez Enterprise Europe Network otrzymuje wsparcie pracowników odpowiedzialnych za organizację poszczególnych wydarzeń zarówno przed, w trakcie, jak i po imprezie.

 • Przed: oferujemy wsparcie merytoryczne przy opracowaniu oferty firmy oraz udzielamy informacji dotyczących poszczególnych rynków, różnic kulturowych, kultury biznesu, które pozwalają uczestnikom odpowiednio przygotować się do podjęcia współpracy z firmami z danego kraju;
 • W trakcie: przedstawiciele Enterprise Europe Network towarzyszą uczestnikom podczas trwania imprezy, zapewniając wsparcie na miejscu;
 • Po: uczestnicy imprez proszeni są o wypełnienie ankiet oceniających organizację przedsięwzięcia oraz perspektywy rozwinięcia współpracy z poznanymi partnerami. Ankiety są dla nas bardzo cennym źródłem informacji, pomocnym przy organizacji kolejnych imprez.

Ponadto oferujemy wsparcie w zakresie poszukiwania kolejnych partnerów biznesowych na danym rynku, nieodpłatne zamieszczenie profilu firmy w bazie ofert współpracy Business Cooperation Database, do której dostęp mają wszystkie ośrodki sieci Enterprise Europe Network, informowanie uczestników o kolejnych przedsięwzięciach organizowanych z myślą o przedstawicielach sektora MŚP (bezpłatne konferencje, seminaria, imprezy kooperacyjne).

KOSZTY UDZIAŁU

Udział w imprezach kooperacyjnych organizowanych przez ośrodki sieci Enterprise Europe Network zazwyczaj jest bezpłatny. Co więcej, uczestnicy tych przedsięwzięć często zwalniani są z opłat za bilety wstępu na targi. Pokrywają jedynie koszty przelotu, zakwaterowania i pobytu na miejscu.

DLACZEGO WARTO?

Udział w imprezach kooperacyjnych umożliwia uczestniczącym w nich przedsiębiorcom:

 • w efektywny, tani i wygodny sposób spotkać wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie,
 • zapoznanie się z najnowszymi trendami w branży,
 • wymianę doświadczeń,
 • transfer wiedzy i technologii,
 • pozyskanie nowych zleceń,
 • zareklamowanie swojej działalności.

Naszym zdaniem udział w międzynarodowych targach, giełdach kooperacyjnych i misjach gospodarczych jest jednym z najefektywniejszych sposobów rozwoju działalności międzynarodowej firmy. Opinię tę podziela wielu przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w naszych imprezach kooperacyjnych. Powód tego jest prozaiczny – nawiązali owocne kontakty biznesowe.

JAK UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Jeśli interesują Państwa najbliższe zaplanowane przez nas wydarzenia to zachęcamy do zapisania się na nasz newsletter, w którym co tydzień publikujemy najnowsze informacje o organizowanych przez na giełdach kooperacyjnych, misjach gospodarczych i spotkaniach b2b. Zapisz się na newsletter.

EEN

CYKL SEMINARIÓW "EUROPEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO"

Cykliczne seminaria dla przedstawicieli sektora MŚP organizowane od roku 2008 przez funkcjonujący pod auspicjami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ośrodek europejskiej sieci Enterprise Europe Network (EEN). Tematyka seminariów koncentruje się wokół podstawowych bloków tematycznych:

 • dostęp firm z sektora MŚP do finansowania, w tym w ramach funduszy unijnych,
 • możliwości działania MŚP na rynkach zagranicznych,
 • prawo, polityki i standardy Unii Europejskiej,
 • możliwości w ramach programów COSME i Horyzont 2020 oraz innych unijnych programów i inicjatyw,
 • własność intelektualna na unijnym rynku,
 • innowacje, ekoinnowacje oraz transfer technologii.

Celem seminariów jest poszerzenie wiedzy MŚP w zakresie wymienionych wyżej tematów, aby zwiększyć ich aktywność na europejskim wspólnym rynku. Seminaria, organizowane dla niewielkich (30-50 osób) grup przedsiębiorców, często przybierają postać warsztatów. Terminy seminariów ustalane są indywidualnie. Przeciętnie organizowane są dwa seminaria miesięcznie, z przerwą w okresie wakacyjnym. Dla przedsiębiorców udział we wszystkich organizowanych w ramach cyklu seminariach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują materiały konferencyjne oraz publikacje PARP związane tematycznie z omawianymi zagadnieniami. Ze względu na pandemię COVID-19 zmianie uległa dotychczasowa formuła seminariów. Obecnie są one realizowane w postaci webinariów, z których nagraniami można zapoznać się na kanale YouTube.