20 lipca 2021

Due dilligence w zakresie eliminacji ryzyka przymusowej pracy będzie obowiązkowy dla przedsiębiorców z UE. Są wytyczne

Udostępnij

Przeciwdziałanie przymusowej pracy jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, która zobligowała się do tego, by eliminować wszelkie przejawy łamania praw człowieka, w tym praw pracowniczych, oraz zapewnić pomoc i ochronę ludziom, którzy padli ofiarą tego typu praktyk, nie tylko na terytorium UE, ale na całym świecie.

Według dostępnych szacunków około 25 milionów ludzi na świecie jest zmuszanych do wykonywania przymusowej pracy, a kobiety i dzieci są dotknięte tym procederem w największym stopniu.

Odwołania do poszanowania praw pracowniczych oraz promowania „godnej pracy” znajdziemy m.in. w Karcie Praw Podstawowych UE oraz w traktatach Wspólnoty.

Europejskie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w tym, aby polityka unijna w tym zakresie mogła być skutecznie realizowana na szeroką skalę. Stąd też UE kładzie szczególny nacisk na to, by europejskie firmy w większym stopniu mogły identyfikować i eliminować nieprawidłowości związane z przymusową pracą wśród swoich biznesowych partnerów – na wszystkich odcinkach ich łańcucha dostaw.

UE obecnie pracuje nad stworzeniem obowiązkowych regulacji prawnych w zakresie Zrównoważonego Ładu Korporacyjnego, który obejmie również wymogi świadczenia due dilligence (należytej staranności), związanych z przymusową pracą. Należyta staranność będzie się wiązała m.in. z identyfikacją, zapobieganiem oraz ograniczaniem ryzyka wystąpienia przejawów przymusowej pracy u poszczególnych partnerów biznesowych. To ciągły, do tego pro-aktywny proces, którego celem będzie wprowadzanie kolejnych usprawnień eliminujących problem przymusowej pracy w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa.

Już teraz wytyczne due dilligence zostały udostępnione przedsiębiorcom, aby poprawić zdolność przedsiębiorstw do wyeliminowania pracy przymusowej z ich łańcuchów wartości poprzez dostarczenie konkretnych, praktycznych porad na temat tego, jak identyfikować, zapobiegać, łagodzić i przeciwdziałać ryzyku. Problematyka ma szczególne znaczenie w kontekście współpracy firm z podmiotami gospodarczymi z wybranych państw spoza UE.

Tak jak w przypadku przyjętych już regulacji związanych z due dilligence w innych obszarach, m.in. minerałów konfliktowych (tzw. 3GT), bazują one na wytycznych należytej staranności opisanych przez OECD oraz Organizację Narodów Zjednoczonych. Poszczególne etapy due dilligence wyglądają następująco:

  • Implementacja odpowiednich wytycznych do polityki i strategii przedsiębiorstwa.
  • Identyfikacja i ocena rzeczywistych lub potencjalnie negatywnych skutków wdrożenia wytycznych na działalność operacyjną przedsiębiorstwa, łańcuch dostaw i relacje biznesowe.
  • Wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnych skutków implementacji.
  • Pomiar rezultatów.
  • Podzielenie się wiedzą w jaki sposób problemy zostały rozwiązane.
  • Dokonanie korekt w działaniu.

Wytyczne dotyczące  due dilligence  w zakresie eliminacji ryzyka przymusowej pracy, znajdują się w załączonej ulotce (w języku angielskim).

Enterprise Europe Network Polska

Pliki do pobrania