Skip navigation

Jan Szczucki

Ekspert, wspólnik i Członek Zarządu Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. Posiada doświadczenie w doradztwie dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w zakresie projektowania struktur organizacyjnych, planowania produktów poręczeniowych i pożyczkowych, współpracy z instytucjami finansowymi (bankami). Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań lub analiz społeczno-ekonomicznych w zakresie finansowania zewnętrznego a także rozwoju przedsiębiorczości. Specjalista w zakresie rozwoju sfery instytucjonalnej wspierania sektora MŚP. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu / koordynowaniu badań ewaluacyjnych; kierownik zespołu / ekspert w ramach szeregu ewaluacji ex ante instrumentów finansowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych okresu 2014-2020. Autor i współautor szeregu opracowań z zakresu ewaluacji programów europejskich oraz instrumentów finansowych.

Firma / Instytucja: .