Skip navigation

Autorzy: Piotr Tamowicz, Maciej Gajewski, Jan Szczucki, Michał Przybyłowski, Robert Kubajek, Justyna Witkowska, Anna Zamojska, Tomasz Tomaszewski

Ewaluacja efektów wsparcia Krajowych Klastrów Kluczowych w ramach PO IR oraz nowo projektowanych instrumentów klastrowych w II osi FENG 2021-2027

POIR

Seria: Klastry

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2023

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem badania ewaluacyjnego była ocena ex post efektów POIR w odniesieniu do Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK), w tym ocenę efektów poddziałań 2.3.3 i 2.3.7 POIR oraz horyzontalnych mechanizmów promocji udziału KKK w innych instrumentach POIR oraz ocena ex ante trafności i efektywności nowo projektowanych instrumentów wspierania klastrów, zaprogramowanych w II osi priorytetowej programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (2021-2027).

Przedmiot badania stanowiła logika interwencji ww. poddziałań. W zakres celu badawczego wchodziła również identyfikacja czynników sprzyjających i ograniczających realizację przedmiotowej interwencji. Efektem przeprowadzonych w tym zakresie prac badawczych są rekomendacje dotyczące kształtowania podobnych interwencji w nowym okresie polityki spójności. Jednocześnie badanie doprowadziło do sformułowania propozycji rozwiązań operacjonalizujących zakładane kierunki wspierania klastrów w nowej perspektywie programowania.

Spis treści

1. Wprowadzenie 
2. Poddziałanie 2.3.3 POIR – ustalenia badawcze 
3. Poddziałanie 2.3.7 POIR – ustalenia badawcze 
4. Ogólna ocena perspektywy ex post 
5. Perspektywa ex ante
6. Rekomendacje 

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować