Skip navigation

Autorzy: Maciej Gajewski, Jan Szczucki, Robert Kubajek, Jerzy Drążkiewicz, Eliza Misiecka, Edyta Koped

Ocena mechanizmów komplementarności w zakresie promocji Polski Wschodniej

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2011

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Ocena mechanizmów komplementarności w zakresie promocji Polski Wschodniej objęło swoim zakresem Poddziałanie I.4.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej oraz Działanie V.1 PO RPW Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki. Celem badania była ocena istniejących mechanizmów służących zapewnianiu komplementarności, związanych z wdrażaniem ww. działań oraz zaproponowanie ewentualnego sposobu usprawnienia tych mechanizmów lub też ewentualnych dodatkowych mechanizmów zapewniania komplementarności z innymi przedsięwzięciami o charakterze promocyjnym realizowanymi aktualnie lub przewidzianymi do realizacji w ramach PO RPW. 

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Koncepcja i metodologia badania
3. Charakterystyka działało promocyjnych realizowanych w odniesieniu do obszaru Polski Wschodniej
4. Ocena komplementarności działania w zakresie promocji obszaru Polski Wschodniej
5. Charakterystyka mechanizmów służących zapewnieniu komplementarności działań promocyjnych oraz ocena ich funkcjonowania
6. Odpowiedzi na pytania badawcze
7. Wnioski i wskazania

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować