Skip navigation

Biuletyn Euro Info 10/2018

Biuletyn Euro Info to czasopismo wydawane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP. Poruszane są w nim zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwojem firmy na rynkach UE, szczególnie kwestie prawne, ale nie tylko.

Seria: Biuletyn Euro Info

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2018

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Drodzy Czytelnicy,

„elektronizacja” to słowo, które od dłuższego czasu towarzyszy wszystkim przedsiębiorcom biorącym udział w przetargach publicznych. Całkowita rezygnacja z dokumentów papierowych oraz prowadzenie postępowań za pomocą platformy eZamówienia wcześniej czy później stanie się bowiem faktem. Przewidziana w unijnych dyrektywach elektronizacja zamówień ma zarówno ułatwić przepływ informacji i poprawić komunikację pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, ale też poprawić skuteczność i przejrzystość procesu wyłaniania zwycięzcy. Dzięki niej zwiększą się także możliwości brania udziału wykonawców w przetargach na całym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. O tych i innych aspektach elektronizacji można dowiedzieć się więcej dzięki lekturze artykułu pt. „Elektronizacja krajowych zamówień publicznych odroczona”.

W bieżącym numerze Biuletynu nieco bliżej przyglądamy się także kwestii odzyskiwania należności od za-granicznych kontrahentów. Również w tym obszarze elektronizacja jest coraz bardziej obecna i coraz bar-dziej zyskuje na znaczeniu. Więcej na ten temat można przeczytać w tekście pt. „Skuteczne odzyskiwanie należności od kontrahentów zagranicznych”.

Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszy-mi ofertami współpracy zagranicznej pochodzącymi z bazy POD (Partnership Opportunities Database), prowadzonej przez Komisję Europejską i udostępnianej ośrodkom Enterprise Europe Network.

Z wyrazami szacunku

zespół redakcyjny Biuletynu Euro Info

Spis treści

Akademia PARP. Ziarnko do ziarnka

Ekologia. Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych

Wsparcie inwestycji. Reforma systemu wspierania inwestycji

Zamówienia publiczne. Elektronizacja systemu „krajowych” zamówień publicznych odroczona

Zatory płatnicze. Skuteczne odzyskiwanie należności od kontrahentów zagranicznych

Ubezpieczenia. Outsourcing danych osobowych w dystrybucji ubezpieczeń

Podatki. Uzgodnienia transgraniczne

Aktualności

Oferty współpracy

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować