Skip navigation

Biuletyn Euro Info 8/2018

Biuletyn Euro Info to czasopismo wydawane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP. Poruszane są w nim zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwojem firmy na rynkach UE, szczególnie kwestie prawne, ale nie tylko.

Seria: Biuletyn Euro Info

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2018

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Drodzy Czytelnicy,

w maju tego roku państwa członkowskie UE przyjęły pakiet zmian, które mają dostosować unijne przepisy dotyczące odpadów do wymogów, jakie już kilka lat temu zostały nakreślone przez Komisję Europejską w ramach strategii wprowadzającej  tzw. gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ). Jej zasadniczym zadaniem jest zapobieganie powstawaniu odpadów lub przynajmniej zwiększenie poziomu ich recyklingu i ponownego użycia. Umożliwić realizację założeń GOZ ma m.in. przyjęcie dyrektywy 2018/852, która nakłada obowiązek zwiększenia poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. „Zmiana dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych”.

Przedsiębiorcom dokonującym rozliczeń z podmiotami powiązanymi polecamy z kolei artykuł pt. „Ceny transferowe po nowemu”, w którym przybliżamy cel i główne założenia projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w tym zakresie.

Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszy-mi ofertami współpracy zagranicznej pochodzącymi z bazy POD (Partnership Opportunities Database), pro-wadzonej przez Komisję Europejską i udostępnianej ośrodkom Enterprise Europe Network.

Z wyrazami szacunku

zespół redakcyjny Biuletynu Euro Info

Spis treści

Prawo pracy. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Polski

Własność intelektualna. Zmiany w zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi

Prawo celne. Unijny Kodeks celny

Ochrona środowiska. Zmiana dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Ceny transferowe po nowemu

Aktualności

Oferty współpracy

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować