Skip navigation

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna

Seria: Raporty branżowe BKL

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2021

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szanowni Państwo!

oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w branży chemicznej. Badania te, prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, mają na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących ją wyzwań.

Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców sektora chemicznego oraz pracowników zatrudnionych w firmach z tej branży. Zestawienie ze sobą potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz kompetencji, jakimi dysponują pracownicy, pozwoliło określić obszary niedopasowań oraz sformułować rekomendacje zmian. Wywiady oraz panele eksperckie, uzupełniające badania ankietowe, umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów oddziałujących na branżę oraz czekających ją wyzwań. Czas realizacji badania – od III kwartału 2020 r. do II kwartału 2021 r. – przypadający w okresie pandemii COVID-19 pozwolił również uchwycić zmiany w sektorze wywołane tą bezprecedensową sytuacją.

Wierzymy, że prezentowane wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych oraz przyszłych pracowników sektora chemicznego, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w branży.

 

Spis treści

Słownik pojęć
Główne wnioski z badania
Metodologia badania
Charakterystyka branży chemicznej w Polsce i na tle międzynardowym
Czynniki wpływające na stan kapitału ludzkiego w branży chemicznej
Kluczowe procesy biznesowe w branży chemicznej
Wpływ trendów i wyzwań na zapotrzebowanie kadrowe w branży chemicznej
Bilans kompetencji dla branży chemicznej, analiza popytu i podaży na kompetencje
Rekomendacje w obszarze kompetencji i rozwoju kapitału ludzkiego
Aneks
Spis tabel, rysunków i wykresów

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować