Skip navigation

Autorzy: Ewa Balcerowicz, Anna Wziątek-Kubiak

Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników

Szkolenia i doradztwo

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2009

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Jednym z głównych problemów polskich przedsiębiorstw jest niski poziom ich innowacyjności mierzony niemal wszystkimi rodzajami wskaźników innowacyjności, jakie stosuje się w literaturze przedmiotu i w polityce innowacyjnej. Niska innowacyjność przedsiębiorstw polskich przekłada się oczywiście na wolniejszy wzrost gospodarczy.

Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw zdecydowanie odbiega od poziomu charakteryzującego stare kraje unijne, ale też niewiele się różni od większości nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej pochodzących z Europy centralnej i południowej. Wskazuje to, iż pokonanie anty-innowacyjnego dziedzictwa gospodarki nakazowo-rozdzielczej w większości postsocjalistycznych krajów jest procesem trudniejszym niż oczekiwano u progu transformacji i że jest procesem długim. Tym bardziej, iż w pierwszym okresie reform (co najmniej do 1997 roku) większość przedsiębiorstw koncentrowała się na dostosowywaniu się do warunków rynkowych i zajęta była tzw. restrukturyzacją defensywną, w której innowacje wykorzystywane były w bardzo ograniczonym zakresie. Począwszy od końca lat 90. zaczęło przybywać przedsiębiorstw wykorzystujących innowacje w walce konkurencyjnej o rynki, jednakże jak na unijne standardy jest ich nadal niewiele.. Równocześnie, choć w Polsce rośnie odsetek osób z wyższym wykształceniem, to w dalszym ciągu jest on dużo niższy niż w większości krajów unijnych. Niekorzystna jest też struktura kształcenia na wyższych uczelniach, ponadto dyskusyjna jest jakość nauczania. A przecież czynnik ludzki jest najważniejszym czynnikiem innowacyjności gospodarki.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Innowacyjność Polski i polskich przedsiębiorstw na tle krajów rozwiniętych
Rozdział II. Innowacje, ich rodzaje i determinanty
Rozdział III. Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce na tle międzynarodowym
Rozdział IV. Polityka innowacyjna wybranych krajów na tle Polski

Podsumowanie i rekomendacje dla polityki

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach

Poradnik

Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach

Zobacz
Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki

Raport

Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki

Zobacz
Perspektywy rozwoju MSP wysokich technologii w Polsce do 2020 roku

Raport

Perspektywy rozwoju MSP wysokich technologii w Polsce do 2020 roku

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować