Skip navigation

Autorzy: Paweł Penszko

Ekspertyza dotycząca wykorzystania danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na potrzeby ewaluacji wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego

Otwarte dane

Seria: Ewaluacja

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2020

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Ekspertyza opisuje dotychczasowe doświadczenia związane z wykorzystaniem danych pochodzących z rejestrów ZUS na potrzeby ewaluacji.

W początkowej części ekspertyzy omówione są zasoby danych, którymi dysponuje ZUS (zawartość poszczególnych rejestrów). Następnie opisane są dotychczasowe badania współfinansowane z EFS, w których wykorzystano dane indywidualne ZUS, pod kątem wniosków z zebranych w nich doświadczeń. Wspomniana jest również kwestia wykorzystania danych zagregowanych, a także zagraniczne przykłady wykorzystania analogicznych danych, które mogą posłużyć jako inspiracja. Kolejny rozdział,  bazujący na dotychczasowych doświadczeniach, poświęcony jest specyfice pracy z indywidualnymi danymi ZUS w ramach ewaluacji EFS. W rozdziale 5. nakreślone są perspektywy przyszłego wykorzystania danych ZUS w ewaluacji EFS, przy wzięciu pod uwagę ich zakresu opisanego w rozdziale 2., dotychczasowych doświadczeń opisanych w rozdziale 3. i praktycznych aspektów opisanych w rozdziale 4. Ostatni rozdział zawiera wnioski i rekomendacje wypływające z wcześniejszych części.

Praktycznym warunkiem wykorzystania danych indywidualnych ZUS w ewaluacji EFS jest istnienie podstawy do tego w przepisach prawnych. W trakcie przygotowań nowego okresu programowania warto więc przewidzieć i zaplanować sposoby użycia tych danych i wprowadzić odpowiednie zmiany legislacyjne, które to ewentualnie umożliwią. Do rekomendowanych działań, które będą sprzyjały korzystaniu z tego źródła informacji, a przez to istotnemu powiększeniu zasobów wiedzy przydatnej przy prowadzeniu polityki publicznej, należą:

  • Utrzymanie, a w miarę możliwości rozszerzenie dostępu do danych ZUS na potrzeby ewaluacji EFS w nowym okresie programowania;
  • Uwzględnienie potrzeb ewaluacji polityki spójności przy wprowadzaniu systemu monitoringu losów absolwentów szkół ponadpodstawowych;
  • Uwzględnienie potrzeb ewaluacji polityki spójności przy tworzeniu platformy integrującej zasoby danych publicznych;
  • Uwzględnienie w systemie ewaluacji polityki spójności instytucji badawczych, posiadających dostęp do danych ZUS;
  • Zbieranie w systemie realizacji polityki spójności danych identyfikacyjnych zarówno na poziomie uczestników, jak i na poziomie instytucji (np. pracodawców osób uczestniczących w projektach współfinasowanych z EFS);
  • Wykorzystanie dostępnych danych zagregowanych.

Spis treści

Streszczenie

1. Przedmiot i metodyka ekspertyzy

2. Zasoby danych ZUS

3. Dotychczasowe wykorzystanie danych ZUS w badaniach współfinansowanych z EFS

4. Specyfika danych ZUS

5. Perspektywa wykorzystania danych ZUS w przyszłości

6. Wnioski

Bibliografia

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Public Intelligence

Poradnik

Public Intelligence

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować