Skip navigation

Public Intelligence

Wykorzystanie danych administracyjnych do monitorowania i ewaluacji polityk publicznych

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2022

Język: PL , EN

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Z przyjemnością przekazujemy Państwu nową publikację PARP pt. Public Intelligence. Wykorzystanie danych administracyjnych do monitorowania i ewaluacji polityk publicznych. Opracowanie to stanowi owoc współpracy zespołu wybitnych badaczy, ekspertów i praktyków sfery nauki i administracji. Jest ono odpowiedzią na ugruntowane już trendy, jak również na najnowsze, rewolucyjne zjawiska, w świetle których analityka bogatych zasobów danych, pochodzących z systemów administracyjnych, zyskuje na znaczeniu w tworzeniu polityk publicznych – stosownie do potrzeb, wyzwań i dzisiejszych możliwości technologicznych

Dynamiczny trend wykorzystania danych administracyjnych (jak również wszelkich nowych danych typu big data pochodzących z zasobów prywatnych oraz publicznych) może istotnie wesprzeć proces monitorowania i ewaluację programów nowej perspektywy wykorzystania funduszy UE na lata 2021–2027, jak również analizy stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dziś, w trakcie rewolucji przemysłowej 4.0, dane są paliwem dla biznesu – napędzają działalność przedsiębiorstw oraz umożliwiają rozwój gospodarki. Również administracja, chcąc właściwie realizować swoje zadania, powinna być blisko realiów, w jakich funkcjonuje gospodarka i społeczeństwo, w tym podejmować działania na podstawie obiektywnych danych rejestrowych Nowe metody zbierania danych, wychodzące poza deklaracje respondentów i ograniczenia metody reprezentacyjnej, pozwolą analitykom i ewaluatorom wyłowić nienotowane wcześniej trendy czy rozpoznać nieznane mechanizmy funkcjonowania programów, które posłużą bardziej świadomemu projektowaniu nowych działań.

Koncepcja niniejszej publikacji, przygotowana w jednostce ewaluacyjnej PARP, w Departamencie Analiz i Strategii, wpisuje się w bogaty dorobek Agencji w obszarze badań i ewaluacji, z pomocą których projektujemy i udoskonalamy nasze usługi. Jednocześnie, przedsięwzięcie to wpisuje się w cele szerszego porozumienia o współpracy, podpisanego pomiędzy PARP a Szkołą Główną Handlową w Warszawie – autorami i współautorami rozdziałów tego opracowania są badacze z SGH oraz inni eksperci zaproszeni przez naszego partnera naukowego (w tym m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz eksperci PARP.

Wierzymy, że pozycja ta będzie zachętą i wskazówką dla innych jednostek – krajowych i regionalnych służb public intelligence w Polsce do szerszego sięgania po dane administracyjne w swoich wyzwaniach badawczo-analitycznych. Z kolei dla badaczy i naukowców, mam nadzieję, publikacja będzie inspiracją do rozwijania – teoretycznego i empirycznego – zaprezentowanych w niej koncepcji i przykładów. Warto podkreślić, że publikacja zyskała bardzo pozytywne recenzje naukowe, sformułowane przez cenionych ekspertów o uznanym dorobku w badaniach społecznych i w statystyce publicznej, którzy wskazują szerokie grono docelowych jej czytelników.

Życzymy Państwu ciekawej lektury!

Spis treści

Słowo wstępne

Wprowadzenie

 1. Od danych zbieranych tradycyjnie do danych administracyjnych – dylematy i perspektywy
 2. Umiejętność uczenia się: wnioski z pięciu lat wdrażania podejścia do ewaluacji opartego na zasadzie „co działa”
 3. Wykorzystanie danych gromadzonych w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i rejestrach skarbowych do monitorowania sytuacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie lokalnym
 4. Wykorzystanie danych rejestrowych do budowy modelu predykcyjnego, służącego do selekcji przedsiębiorstw z wysokimi szansami na powodzenie finansowanego projektu
 5. Metadane informacji patentowej w ewaluacji efektów wsparcia proinnowacyjnego sektora przedsiębiorstw
 6. Dotychczasowe doświadczenia i przyszłe perspektywy GUS w zakresie korzystania z danych administracyjnych w badaniach przedsiębiorstw
 7. Przykłady wspierania realizacji i monitorowania polityk publicznych w oparciu o dane administracyjne
 8. Wykorzystanie danych administracyjnych do kreowania i ewaluacji działań z zakresu polityki zdrowotnej
 9. Możliwości wykorzystania danych administracyjnych Urzędu Zamówień Publicznych na potrzeby ewaluacji programów publicznych
 10. Zastosowanie sprawozdań finansowych spółek w ewaluacji wpływu programów rozwoju gospodarczego

Wykaz skrótów

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Raport

Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Zobacz
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz
Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników