Skip navigation

Autorzy: Anna Szczucka, Stanisław Bienias, Andrzej Jędrzejowski, Katarzyna Lisek, Jan Strycharz

Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów

POIR Projekty inno_LAB dla przedsiębiorców Innowacje StartUp

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2020

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Prezentowany raport jest efektem prac nad oceną projektu pozakonkursowego inno_Lab „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów”. Badanie zostało przeprowadzone w 2019 r. – w połowie okresu wdrażania projektu inno_Lab. Celem badania była ocena trafności modelu realizacji projektu oraz rzeczywistej użyteczności zarówno projektu jak i poszczególnych, realizowanych w jego ramach aktywności.

Wśród najważniejszych wniosków z badania wymienić można:

  • Wyniki badania ewaluacyjnego dają podstawy do wysokiej oceny skuteczności i użyteczności oferowanego w ramach projektu wsparcia. Jednocześnie oferta wsparcia - ze względu na profil działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - jest kierowana przede wszystkim do obecnych lub potencjalnych przedsiębiorców. Chociaż wśród grup odbiorców, do których kierowana miała być oferta inno_LAB wskazani zostali naukowcy i studenci, żadna z dotychczas realizowanych aktywności nie objęła ich wsparciem. Oferta związana z animacją Narodowego Systemu Innowacji nie jest zaadresowana bezpośrednio do jednostek naukowych i przez to nie wykorzystuje potencjału tej grupy.
  • Beneficjenci działań cenią możliwości sieciowania i wymiany doświadczeń w obrębie podobnej kategorii podmiotów. W niektórych przypadkach, animacja w obrębie tych samych grup np. startupów, ale działających w orbicie różnych akceleratorów, miała ograniczony charakter. Podobna obserwacja dotyczy nawiązywania relacji startupów z podmiotami z kategorii małych i średnich firm. Część odbiorców aktywności to osoby fizyczne lub początkujące startupy, którym często brakuje kompetencji networkingowych by w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez aktywności.
  • Pełne wykorzystanie Design Thinking w ramach projektowania aktywności sprzyjało wysokiej ocenie efektów ich pilotażowego wdrożenia. Jednocześnie nie było warunkiem niezbędnym uzyskania takiej oceny – w przypadku niektórych aktywności (Scale Up) nie wykorzystano Design Thinking i osiągnięto wysokiej jakości efekty.

Spis treści

  • Wprowadzenie
  • Koncepcja badania
  • Założenia programu inno_lab
  • Realizacja założeń programu na poziomie całego działania
  • Realizacja założeń programu na poziomie poszczególnych aktywności
  • Porównanie skuteczności aktywność i jej przyczyn
  • Wnioski i rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować