Skip navigation

Seria: Raport - Innowacyjność

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2006

Język: PL

ISBN: 83-60009-27-9

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy do Państwa rąk pierwszy Raport na temat innowacyjności. Mamy nadzieję, że podobnie jak w przypadku Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce stanie się on wizytówką Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Innowacyjność jest obecnie już nie tylko modnym określeniem postępu naukowo-technicznego. Od kilku lat stała się jednym z kluczowych elementów nowoczesnej przedsiębiorczości. Przedsiębiorczości, którą chce wspierać nasza Agencja.

Biorąc udział w projektowaniu nowych działań w ramach programów operacyjnych, zwłaszcza działań, które będą realizowane przez PARP kierowaliśmy się rodzącą się potrzebą unowocześniania polskiej gospodarki zwłaszcza w obszarach, w których dominującą rolę pełnią przedsiębiorstwa małe i średnie. 

Obecnie - w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na pierwszy plan wysuwają się kwestie wspierania tych obszarów przedsiębiorczości, które w największym stopniu przyczynią się do wzrostu konkurencyjności poprzez innowacyjność. W tym znaczeniu coraz ważniejszym aspektem staje się unowocześnianie technologii stosowanych w polskich przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów MSP wysokich technologii, a także rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Wszystkie te kwestie znalazły swoje odzwierciedlenie w tematyce naszego nowego Raportu. Chcieliśmy, aby - po pierwsze - innowacyjność była w nim potraktowana jak najszerzej, po drugie - z uwzględnieniem wszystkich najnowszych trendów w dziedzinie jej badania.

Spis treści

1. Procesy innowacyjne w sektorze małych i średniej wielkości przedsiębiorstw w Polsce
2. Przegląd wybranych programów i instytucji wspierania innowacyjności przedsiębiorstw w wybranych krajach UE15 i w Polsce
3. Wspieranie innowacyjności poprzez rozwój związków kooperacyjnych – wyniki badań
4. Zagraniczne doświadczenia w zakresie tworzenia związków kooperacyjnych między MŚP oraz MŚP a instytucjami otoczenia biznesu
5. Zagraniczne i krajowe doświadczenia w zakresie badań procesów sieciowania
6. Narodowy System Innowacyjny w kontekście doświadczeń międzynarodowych
7. Schematy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Doświadczenia europejskie – lekcje dla Polski
8. Charakterystyka europejskich programów wspierania przedsiębiorczości akademickiej
Dodatek: Monitorowanie innowacyjności

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Innowacyjność 2015 - Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Raport

Innowacyjność 2015 - Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Zobacz
Innowacyjność 2013 - Świt innowacyjnego społeczeństwa

Raport

Innowacyjność 2013 - Świt innowacyjnego społeczeństwa

Zobacz
Innowacyjność 2010

Raport

Innowacyjność 2010

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować