Skip navigation

Innowacyjność 2015 - Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Seria: Raport - Innowacyjność

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-203-1

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym przez nas Raportem na temat innowacyjności pt. Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Koncentrujemy się w nim przede wszystkim na przedsiębiorstwach, ukazując ich bieżącą aktywność innowacyjną w zestawieniu z innymi krajami Unii Europejskiej, jak i potencjał do rozwoju tej działalności. Przedstawiamy także dane nt. innowacyjności mikroprzedsiębiorstw i ich współpracy z otoczeniem, pozyskane w ramach najnowszego badania PARP. Stawiamy także pytania istotne z punktu widzenia kierunków rozwoju potencjału przedsiębiorstw i kraju.

Spis treści

Część I . Innowacyjność w liczbach: przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy i beneficjenci pomocy publicznej

Rozdział 1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy

Rozdział 2. (Nie)oczekiwana mikroinnowacyjność

Rozdział 3. Zbyt małe, żeby współpracować? – analiza współpracy w mikrofirmach

Rozdział 4. Budowanie potencjału innowacyjnego firm w Polsce – wyniki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Część II. Nowe obszary innowacyjności – obserwacje i niewiadome

Rozdział 5. Białe plamy na mapie, czyli o ukrytych potencjałach innowacyjności

Rozdział 6. Trendy, które budują innowacyjność

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Innowacyjność 2013 - Świt innowacyjnego społeczeństwa

Raport

Innowacyjność 2013 - Świt innowacyjnego społeczeństwa

Zobacz
Innowacyjność 2010

Raport

Innowacyjność 2010

Zobacz
Innowacyjność 2008 - Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania,  społeczne determinanty

Raport

Innowacyjność 2008 - Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować