Skip navigation

Autorzy: Jakub Brdulak, Stanisław Łobejko, Alicja Sosnowska, Anna Kłopotek, Anna Rutkowska-Brdulak, Katarzyna Żbikowska

Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców

Badania i inwestycje

Seria: Innowacje

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2005

Język: PL

ISBN: 83-60009-17-1

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

„Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców” stanowi próbę omówienia tematu komercjalizacji nowych technologii od strony przedsiębiorcy, który poszukuje i planuje wdrożyć innowacje w swojej firmie. Poradnik nie tylko wprowadza przedsiębiorcę w tematykę innowacji, podając w części teoretycznej podstawowe pojęcia, strategie innowacji, informacje nt. własności intelektualnej itp. Zawiera także praktyczne wskazówki dotyczące źródeł pozyskiwania innowacji, finansowania wdrożeń, opisy procedur itp. Jeden z rozdziałów podaje omówienie jak realizowana jest polityka innowacyjna w innych krajach UE. Poradnik zawiera także wykazy przydatnych adresów.

Spis treści

Rozdział 1.
Innowacje – podstawowe pojęcia
1.1. Istota innowacji technologicznej
1.2. Model procesu innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie
1.3. Firma a otoczenie
1.4. Przedsiębiorstwo a państwo w praktyce wdrażania innowacji
1.5. Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach MSP

Rozdział 2.
Misja, strategia, strategia innowacji
2.1. Misja firmy a innowacje
2.2. Strategia firmy
2.3. Strategia innowacji
2.4. Formułowanie strategii innowacyjnej
2.5. Strategia technologiczna
2.6. Strategie firm sektora MSP
2.7. Przykład wdrożenia innowacji biotechnologicznych: tworzenie sieci dla przetrwania i odniesienia sukcesu

Rozdział 3.
Skąd wziąć innowacje dla firmy?
3.1. Źródła wewnętrzne informacji o innowacjach
3.1.1. Pracownicy
3.1.2. Klienci
3.1.3. Badania własne
3.2. Źródła zewnętrzne informacji o innowacjach
3.2.1. Bazy informacji o nowych technologiach i innowacjach
3.2.2. Targi
3.2.3. Konferencje i seminaria
3.2.4. Centra transferu technologii
3.2.5.JBR (jednostki badawczo–rozwojowe)
3.2.6. Parki naukowo–technologiczne
3.2.7. Konkurencja
3.2.8. White papers
3.2.9. Uczelnie

Rozdział 4.
Transfer technologii do przedsiębiorstwa
4.1. Podstawowe pojęcia
4.2. Organizacyjne rozwiązania stosowane w procesie transferu technologii
4.3. Ocena projektu zakupu licencji na nową technologię
4.4. Zawieranie umów na transfer technologii
4.5. Struktura projektu technologii
4.6. Metody wyceny nowych technologii
4.7. Przykład stałej współpracy w rozwijaniu technologii pomiędzy firmą cemat-silicon a instytutem technologii materiałów elektronicznych w Warszawie

Rozdział 5.
Jak finansować innowacje?
5.1. Źródła finansowania wdrożeń innowacji w przedsiębiorstwach w Polsce
5.2. Pozyskanie kapitału private equity
5.3. Pozyskanie kapitału w drodze publicznej emisji akcji
5.4. Audyt technologii
5.5. Finansowanie innowacji na przykładzie firmy ATM SA

Rozdział 6.
Własność intelektualna
6.1. Własność przemysłowa
6.2. Wynalazki i wzory użytkowe
6.3. Wzory przemysłowe
6.4. Znak towarowy

Rozdział 7.
Jak to robią inni?
7.1. Polityka innowacyjna Finlandii
7.2. Polityka innowacyjna Holandii
7.3. Podsumowanie
Załącznik 1. Wykaz domów maklerskich
Załącznik 2. Lista doradców finansowych
Załącznik 3. Zestawienie firm audytorskich
Załącznik 4. Zestawienie firm public relations

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP

Poradnik

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP

Zobacz
Popytowe podejście do tworzenia innowacji – doświadczenia krajów skandynawskich

Poradnik

Popytowe podejście do tworzenia innowacji – doświadczenia krajów skandynawskich

Zobacz
Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje

Poradnik

Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować