Skip navigation

Autorzy: Paulina Zadura, Paweł Chaber, Zuzanna Kot, Barbara Walczyk, Łukasz Brzeziński, Hubert Skowron

Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MŚP

Zbiór wniosków i dobrych praktyk zaczerpniętych z projektów nagrodzonych w konkursie PARP „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”.

Szkolenia i doradztwo Badania i inwestycje

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2021

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-454-7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja stanowi zbiór wniosków i dobrych praktyk zaczerpniętych z projektów nagrodzonych w konkursie PARP „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”. Miał on wyłonić i upowszechnić innowacyjne rozwiązania zwiększające poziom cyfryzacji w przedsiębiorstwach i pomóc polskim firmom wejść na nowy poziom rozwoju w oparciu o technologie cyfrowe, które pomagają stawić czoła nowym wyzwaniom, wzmocnić pozycję rynkową i wejść na nowy poziom rozwoju.

W dobie pandemii nowoczesne technologie z jednej strony okazały się firmom niezbędne, ale też znacząco wpłynęły na ich rozwój i konkurencyjność. Transformacja cyfrowa nabrała przez to spektakularnego przyśpieszenia, a do nowych rozwiązań przekonują się kolejne grupy społeczne i wprowadzają je coraz mniejsze firmy.

Do konkursu trafiły zarówno projekty firm, które wcześniej nie mały do czynienia z rozwiązaniami w obszarze cyfryzacji, ale ich projekt diametralnie zmieniał na przykład sposób realizacji usług czy komunikacji z klientem, jak i rozwiązania o bardzo wysokiej wartości dodanej, który były przemyślanym, kolejnym etapem już toczącej się transformacji przedsiębiorstwa.

Pozytywnie wyróżniały się projekty, które dotyczyły transformacji w zakresie zdalnej komunikacji z klientem czy nowego sposobu świadczenia usług online. Wśród nagrodzonych są też pomysły na automatyzację wybranych procesów w firmie – produkcyjnych, sprawozdawczych lub kontrolnych. Na szczególną uwagę zasługują te, w których planowane działania uwzględniały kwestie bezpieczeństwa danych, które przy świadczeniu usług w trybie offline nie były tak newralgiczne.

Wnioski z konkursu PARP wskazują na przyspieszenie zapotrzebowania na kompetencje i rozwiązania cyfrowe w firmach. 82% laureatów konkursu przyznało, że realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia zapotrzebowania na kompetencje cyfrowe w firmie i wiele z nich deklaruje, iż po zakończeniu projektu konkursowego będzie prowadzić działania wzmacniające szeroki zakres owych pożądanych kompetencji (55,2%) oraz dalej rozwijać projekty cyfrowe (84,8%).

W znacznym stopniu działania przyspieszające proces transformacji cyfrowej w polskich firmach były odpowiedzią na nagłą sytuację kryzysową, związaną z pandemią COVID-19. Pomimo że o cyfryzacji mówi się już od dłuższego czasu i ciągle mamy do czynienia z rozwojem nowych technologii, to dopiero pandemia stała się katalizatorem zmian w firmach, które zauważyły jej potencjał i przyspieszyły przedsięwzięcia, które w innym czasie mogłyby być odkładane lub nawet nierealizowane. Przedsiębiorstwa zdały sobie sprawę z postępu technologicznego i faktu, iż wprowadzanie rozwiązań cyfrowych ma wpływ na poprawę innowacyjności i konkurencyjności. Obecnie prowadzone działania stanowią dopiero początek szerszych zmian prowadzących do rozwoju digitalizacji w świecie polskiego biznesu.

Spis treści

PRZEDMOWA

1. Rewolucje przemysłowe i przemysł 4.0

2. Kluczowe obszary transformacji cyfrowej

2.1. Transformacja w obszarze zaawansowanych technologii produkcyjnych

2.2. Fabryka cyfrowa

2.3. Fabryka ekologiczna

2.4. Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta

2.5. Organizacja skupiona na człowieku

2.6. Inteligentna produkcja

2.7. Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości

3. Droga w kierunku transformacji 4.0

PROJEKTY CYFRYZACYJNE W FIRMACH – WNIOSKI Z ANKIET CAWI

1. Nota metodologiczna

2. Analiza przekrojowa

2.1. Realizacja projektów oraz ich wpływ na firmy

2.2. Kompetencje cyfrowe przedsiębiorstw

2.3. Plany dalszej cyfryzacji w firmach

3. Podsumowanie

SPOJRZENIE FIRM NA CYFRYZACJĘ – WNIOSKI Z ROZMÓW Z LAUREATAMI

1. Nota metodologiczna

2. Planowanie projektu

2.1. Motywacja do podjęcia projektu

2.2. Proces planowania

2.3. Wyzwania etapu planowania

2.4. Czego zabrakło?

2.5. Czynniki sukcesu etapu planowania

3. Realizacja projektu wdrożeniowego

3.1. Przebieg projektu

3.2. Problemy na etapie realizacji

3.3. Czynniki sukcesu

4. Zakończenie/wdrożenie

4.1. Ocena własna

4.2. Osiągnięte efekty

5. Pandemia

6. Dobre praktyki – case studies

6.1. Automatyzacja procesów

6.2. Pandemia – zmiana modelu działalności

6.3. Innowacje w sprzedaży

6.4. Transformacja cyfrowa w branży produkcyjnej

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz
Możliwości wykorzystania danych rejestrowych w monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 2021-2027

Poradnik

Możliwości wykorzystania danych rejestrowych w monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 2021-2027

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować