Skip navigation

Autorzy: Patrycja Antosz

Metodologia badania Bilans Kapitału Ludzkiego 2016-2023

Szkolenia i doradztwo Rynek pracy i edukacja

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2018

Język: PL , EN

ISBN: 978-83-7633-405-9

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2010 r. prowadzi jeden z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy. Głównym celem projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) jest zdiagnozowanie oraz monitorowanie zasobów kapitału ludzkiego istniejących na polskim rynku pracy oraz czynników odpowiadających za ich rozwój. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację badań: pracodawców, osób dorosłych oraz instytucji i firm świadczących usługi rozwojowe. W raporcie opisano szczegółowo założenia metodologiczne badania BKL w latach 2016–2023. Po przeprowadzeniu badań terenowych w każdym kolejnym roku, trzon raportu uzupełniany będzie o część podsumowującą realizację.

Spis treści

Informacje o projekcie
Organizacja raportu
Badania pracodawców
Badania osób dorosłych
Badania instytucji i firm świadczących usługi rozwojowe
Aneks – podsumowanie realizacji badania terenowego w latach 2017-2018

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Raport metodologiczny z badań BKL z 2011 r.

Raport

Raport metodologiczny z badań BKL z 2011 r.

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować