Skip navigation

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 987–83–7633–133–1

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” (BKL) realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) razem z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEiAPP UJ) jest poznanie zasobów kompetencyjnych polskiego rynku pracy. Jego głównym zadaniem jest porównanie zapotrzebowania na kompetencje (umiejętności i kwalifi kacje) zgłaszanego przez polskich przedsiębiorców i kompetencji oferowanych przez uczestników podażowej strony rynku pracy – pracowników i bezrobotnych. Dzięki temu możliwe będzie wskazanie potencjalnych luk kompetencyjnych w ujęciu struktury zawodowej, branżowej, regionalnej, a także w podziale na różne rodzaje kompetencji zawodowych. Badania popytowej (pracodawców) i podażowej strony rynku pracy są uzupełnione o analizę podmiotów instytucjonalnych odpowiadających za kształtowanie polskiego rynku pracy, czyli systemu edukacyjnego i instytucji szkoleniowych, aby uzyskany obraz był możliwie pełny. W raporcie podsumowano założenia i sposób realizacji II edycji badań terenowych przeprowadzonych w ramach BKL.

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1 – Badania pracodawców (A1)
Rozdział 2 – Badania ofert pracy (A2)
Rozdział 3 – Badania ludności (B1)
Rozdział 4 – Badania instytucji szkoleniowych (C1)

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

(Nie)wykorzystany potencjał. Szanse i bariery na polskim rynku pracy

Raport

(Nie)wykorzystany potencjał. Szanse i bariery na polskim rynku pracy

Zobacz
Najważniejsze wyniki V edycji badań BKL z 2014 r.

Raport

Najważniejsze wyniki V edycji badań BKL z 2014 r.

Zobacz
Wyniki IV edycji badań BKL z 2013 r. w skrócie

Raport

Wyniki IV edycji badań BKL z 2013 r. w skrócie

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować