Skip navigation

Autorzy: Praca zbiorowa

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw - Kluczowe wnioski

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wyników V edycji badania pt. Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw, przeprowadzonej w 2023 roku. Jest to cykliczne badanie, którego celem jest diagnoza stanu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i czynników ją kształtujących. Badanie w szczególności dostarczyło danych dotyczących działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw w 2022 roku pozwalających rozpoznać i pogłębić wiedzę nt.: skali działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w tym szczególnie firm mikro, jej rodzajów i źródeł, współpracy z innymi podmiotami w procesie innowacyjnym, jak również: zagadnienia ochrony prawnej innowacyjnych rozwiązań, innowacyjności w kontekście umiędzynarodowienia, korzyści płynących z działalności innowacyjnej oraz uwarunkowań rozwoju tej działalności.

Mamy nadzieję, że prezentowane wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętą przedsiębiorczością.

Spis treści

 • Cel i zakres badania
 • Metody badawcze
 • Termin realizacji
 • Działalność˙ innowacyjna
 • Innowacje a aktywność˙ międzynarodowa
 • Efekty działalności innowacyjnej z perspektywy firm innowacyjnych
 • Determinanty prowadzenia działalności innowacyjnej
 • Bariery prowadzenia działalności innowacyjnej
 • Działalność˙ B+R
 • Źródła finansowania innowacji
 • Współpraca z innymi podmiotami we wprowadzaniu innowacji
 • Plany w zakresie działalności innowacyjnej
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wykorzystanie technologii ICT
 • Korzystanie z publicznego wsparcia dla działalności innowacyjnej
 • Instrumenty wsparcia dla działalności innowacyjnej
 • Wpływ pandemii na działalność˙ innowacyjną
 • Wpływ wojny w Ukrainie na działalność˙ innowacyjną
 • Działania prośrodowiskowe
 • Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej
 • Segmentacja przedsiębiorstw
 • Średnia wartość˙ WDI uzyskana przez przedsiębiorstwa z poszczególnych segmentów

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować