Skip navigation

Autorzy: Michał Thlon, Artur Kowalczyk, Magdalena Marciniak-Piotrowska, Łukasz Widła-Domaradzki, Maciej Piotrowski, Katarzyna Grudzień, Małgorzata Rudnicka, Jakub Grabowski

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – wyniki IV edycji badania – 2022

Badanie jest prowadzone w cyklu rocznym i obejmuje swym zakresem procesy innowacyjne zachodzące w polskich firmach, w tym m.in. tematykę ich dojrzałości innowacyjnej oraz identyfikację czynników sprzyjających lub ograniczających tworzenie innowacji.

Szkolenia i doradztwo

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami czwartej edycji Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw). Po raz kolejny przedstawiamy w nim także Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej (WDI) – syntetyczną miarę dojrzałości innowacyjnej polskich firm.

Badanie przedsiębiorstw odnoszące się do ich działalności innowacyjnej za 2021 r. pokazuje, że aż 75,1% z nich można uznać za innowacyjne, a 79,6% aktywne innowacyjnie. Biorąc pod uwagę ogół przedsiębiorstw w Polsce, w 2021 r. skala wprowadzanych innowacji prezentuje się następująco:

  • odsetek firm wprowadzających innowacje produktowe w zakresie wyrobów lub usług wyniósł 29,8%,
  • odsetek firm wprowadzających innowacje procesów biznesowych wyniósł 67,1%,
  • 4,5% przedsiębiorstw prowadziło projekt innowacyjny, ale go zaniechało, przerwało bądź nie ukończyło.

W przypadku innowacji produktowych i usługowych można zauważyć zależność, z której wynika, że im większe przedsiębiorstwo, tym większa skłonność do innowacyjności w tym zakresie. W przypadku innowacji procesów biznesowych mamy do czynienia z sytuacją do pewnego stopnia odwrotną. To właśnie mikroprzedsiębiorstwa, a zaraz potem małe firmy w największym stopniu podejmowały tego rodzaju działania.

Podobnie jak w latach poprzednich istotnym elementem oceny innowacyjności przedsiębiorstw jest wykorzystanie koncepcji Wskaźnika Dojrzałości Innowacyjnej (WDI). Jest to syntetyczna miara ilustrująca poziom innowacyjności reprezentowany przez dane przedsiębiorstwo uczestniczące w badaniu CATI. Średnia wartość Wskaźnika Dojrzałości Innowacyjnej przedsiębiorstw (WDI) w IV edycji badania wyniosła 32,10 na 100 punktów (w III edycji było to 19,02 pkt.).

Serdecznie zapraszamy do przeczytania raportu!

Spis treści

  1. Wykaz pojęć
  2. Streszczenie
  3. Założenia badania
  4. Wyniki badania
  5. Wskaźnik Dojrzałości innowacyjnej (WDI)
  6. Wnioski i rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 12

Raport

Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 12

Zobacz
Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – wyniki III edycji badania – 2020

Raport

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – wyniki III edycji badania – 2020

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować