Skip navigation

Autorzy: Jarosław Górniak

(Nie)wykorzystany potencjał. Szanse i bariery na polskim rynku pracy

Rynek pracy i edukacja Szkolenia i doradztwo

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-231-4

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejszym raportem kończymy cykl pięciu raportów podsumowujących kolejne edycje Bilansu Kapitału Ludzkiego. Publikacja zawiera pogłębione analizy wybranych, ważnych zagadnień związanych z rynkiem pracy i kompetencjami różnych kategorii jego uczestników. Opracowanie przygotowane na podstawie badań z 2014 r.

Zwyczajowo już tom rozpoczyna rozdział poświęcony tytułowemu dla projektu bilansowi podaży i popytu na pracowników i ich kompetencje. Drugi rozdział dotyczy zagadnienia zróżnicowania rynku pracy ze względu na płeć. Trzeci rozdział traktuje o interesującym zagadnieniu jakości pracy uzyskiwanej w efekcie ukończonego wykształcenia. W czwartych rozdziale znajdziemy pogłębioną analizę osób, które w żaden sposób się nie kształcą. W Polsce jest to bardzo duża, większościowa grupa. Zrealizowanie badań BKL w ciągu ostatnich pięciu lat i połączenie dużych prób badawczych pozwoliło również na pogłębioną analizę dwóch mniej uchwytnych problemów rynku pracy: sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz szarej strefy.

Spis treści

Rozdział I Zawody i kompetencje – konfrontacja popytu z podażą
Rozdział II Segregacja płciowa na polskim rynku pracy
Rozdział III Jakość pracy po studiach jako stopa zwrotu z wyższego wykształcenia
Rozdział IV Uwarunkowania i konsekwencje bierności edukacyjnej dorosłych Polaków
Rozdział V Specyfika sytuacji niepełnosprawnych aktywnych zawodowo na polskim rynku pracy
Rozdział VI Szara strona rynku pracy

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Najważniejsze wyniki V edycji badań BKL z 2014 r.

Raport

Najważniejsze wyniki V edycji badań BKL z 2014 r.

Zobacz
Wyniki IV edycji badań BKL z 2013 r. w skrócie

Raport

Wyniki IV edycji badań BKL z 2013 r. w skrócie

Zobacz
Wyniki III edycji badań BKL z 2012 r. w skrócie

Raport

Wyniki III edycji badań BKL z 2012 r. w skrócie

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować