Skip navigation

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2014

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-210-9

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Rozpoczęta w bieżącym roku nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 może być sprzyjającym okresem realizacji tzw. projektów hybrydowych ppp, łączących w jednym budżecie projektowym środki partnera publicznego, partnera prywatnego oraz finanse pochodzące ze źródeł dotacyjnych lub zwrotnych, dostępne w ramach nowych programów operacyjnych, czerpiących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. O przydatności tego rodzaju przedsięwzięć, szczególnie wobec kurczących się finansowych zasobów jednostek samorządu terytorialnego oraz konieczności zapewnienia ekonomicznej trwałości projektów, może przekonywać dotychczasowa praktyka nawiązywania tego typu współpracy. W niniejszym numerze „Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego” przedstawiamy zmiany w systemie wdrażania polityki regionalnej UE, jakie doprowadziły do deklarowanego w regulacjach UE i prawie polskim otwarcia na projekty hybrydowe w perspektywie 2014-2020. Poszczególni autorzy omawiają również szczegółowo proces nawiązania największego w Polsce i jednego z najistotniejszych w skali Europy projektu hybrydowego zrealizowanego w Poznaniu. Doświadczenia w łączeniu środków UE, w tym również tych o charakterze zwrotnym, mogą się okazać użyteczne dla nowych beneficjentów, planujących przedsięwzięcia w obecnej perspektywie. Niezależnie od tego, na ile nowe programy operacyjne będą otwarte na możliwość finansowania infrastruktury sportowej czy edukacyjnej, warto zapoznać się z tym, jak realizować je we współpracy z sektorem prywatnym. Mam tu na myśli część przedsięwzięć z zakresu sportu i rekreacji, które mogą być wykonywane w formule koncesyjnej, dlatego warto o nich przeczytać w kontekście prawa budżetowego. Niezależnie od intencji i planów stron w postępowaniu o uzyskanie statusu partnera prywatnego, ich interesy powinny być zabezpieczone stosownymi środkami ochrony prawnej.

Spis treści

I. Wstęp
II. Projekty hybrydowe w nowej perspektywie
2.1 Ppp a fundusze unijne – możliwość realizacji projektów hybrydowych w perspektywie finansowej 2014-2020 na tle doświadczeń lat 2004-2013
III. Ppp w praktyce
3.1 Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze sportowo-rekreacyjnym
3.2 Poznańska spalarnia w ppp – studium przypadku
IV. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
4.1 Podsumowanie najważniejszych kwestii z debaty online: „PPP. Instrumenty finansowe – możliwość rozwoju czy regres?”
4.2 „Partnerstwo publiczno-prywatne – od pomysłu do wyboru partnera prywatnego” nowa publikacja Ministerstwa Gospodarki
4.3 Misja studyjna ppp w Kanadzie
V. ABC ppp
5.1 Pozabilansowy charakter umowy o koncesji na usługi
5.2 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji przedszkoli i żłobków przez gminy
5.3 Środki ochrony prawnej w postępowaniach na wybór partnera prywatnego

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Dobre praktyki

Dobre praktyki PPP (13 biuletyn PPP)

Zobacz
Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Poradnik

Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Zobacz
PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Raport

PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować