Skip navigation

Autorzy: Praca zbiorowa

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2023

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Oddajemy w Państwa ręce 26. edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Przedstawiamy w nim obraz polskiego sektora MSP w oparciu o najbardziej aktualne dane statystyczne, pozyskane z GUS, oraz wyniki tegorocznego badania Koniunktura i otoczenie biznesu, zrealizowanego przez PARP w ramach Panelu Polskich Przedsiębiorstw.

Jak pokazują m.in. wyniki naszego badania, dla polskich przedsiębiorców pandemia staje się powoli wspomnieniem. Na liście wyzwań czołowe pozycje zajmują teraz następstwa wojny w Ukrainie, inflacja i wysokie koszty prowadzenia działalności. W mniejszym lub większym stopniu, firmy borykają się ze słabnącym popytem, zaburzeniami łańcuchów dostaw i/lub problemami ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Wszystkie zaś podmioty stoją w obliczu transformacji energetycznej i technologicznej. Mimo to ocena obecnej koniunktury w branży i w gospodarce jest nieco lepsza niż przed rokiem, podobnie zresztą jak przewidywania dotyczące najbliższych trzech miesięcy. Sytuacja jest nadal trudna, ale trzeba pamiętać, że kryzys dotyka nie tylko polskie firmy. Dlatego warto spojrzeć na polską przedsiębiorczość i gospodarkę w szerszym kontekście – europejskim i globalnym. Na tym tle nie mamy się czego wstydzić.

Zachęcamy do lektury Raportu, mając nadzieję, że – podobnie jak wcześniejsze wydania – publikacja będzie cennym źródłem wiedzy i materiałem do dalszych analiz.

Spis treści

  • Słowo wstępne
  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – kluczowe wskaźniki
  • Rozdział 1. Obraz statystyczny przedsiębiorstw w Polsce
  • Rozdział 2. Ranking małej i średniej przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny
  • Rozdział 3. Innowacyjność przedsiębiorstw
  • Rozdział 4. Statystyczny obraz polskich mikroprzedsiębiorstw
  • Rozdział 5. Wykorzystanie ICT w polskich przedsiębiorstwach
  • Rozdział 6. Koniunktura i otoczenie biznesu 2023
  • Rozdział 7. Prośrodowiskowa aktywność przedsiębiorstw w Polsce
  • Rozdział 8. Polska Zachodnia – obszar działania Biura Regionalnego PARP w Poznaniu

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Zobacz
Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Raport

Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Zobacz
Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Poradnik

Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować