Skip navigation

Autorzy: Joanna Kwinta-Odrzywołek, Jagoda Datha, Natalia Krygowska-Nowak

Raport z II edycji badań, Sektor handlu, BBKLII

BKL

Seria: Raporty branżowe BKL

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2023

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-495-0

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II w sektorze handlu. Badania te, prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji w Handlu, mają na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących go wyzwań, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych. Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców sektora handlu oraz pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach z tej branży.

Jednym z głównych celów badania było opracowanie bilansu kompetencji, czyli ocena kluczowych kompetencji na poszczególnych stanowiskach z perspektywy pracodawców i pracowników. Zestawienie tych ocen powinno pomóc w określeniu podaży pracowników o odpowiednich kompetencjach, zapotrzebowania na nich ze strony pracodawców oraz sformułować rekomendacje, adresatem których są instytucje kształcenia, podmioty rynku pracy oraz sami pracodawcy.

Wyniki badań jakościowych, jak i badanie foresightowe przeprowadzone wśród ekspertów branżowych umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów i wyzwań oraz pozwoliły na przygotowanie scenariuszy rozwoju branży.

Wierzymy, że prezentowane wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych i przyszłych pracowników sektora handlu, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w branży.

Zespół badawczy

Spis treści

 • Podstawowe informacje
 • Główne wnioski
 • Metodologia badania
 • Cele badania
 • Techniki badawcze
 • Przyszłość sektora w dobie niepewności
 • Sektor w liczbach – podstawowe statystyki
 • Postpandemiczna rzeczywistość – w ostatecznym rozrachunku nie taka straszna
 • Nadal wygodne zakupy, ale ekologia już zbyt droga – aktualizacja trendów w sektorze
 • Wielkie siły otoczenia – wojna, inflacja, podatki
 • Jedyny pewnik to niepewność – scenariusze rozwoju w dobie wątpliwości
 • Zatrudnienie w sektorze
 • Pracownicy sektora handlu
 • Zadowalające umiejętności pracowników
 • Brak potrzeby poszukiwania nowych pracowników
 • Brak planów i przewidywań co do nowych stanowisk w sektorze
 • Poszukiwanie sprzedawcy – rekrutacja w sektorze handlu
 • Wyraźny wzrost zatrudnienia pracowników z Ukrainy
 • Ocena, rozwój i motywowanie pracowników
 • Brak systematycznej oceny kompetencji pracowniczych w miejscu pracy
 • W razie potrzeb – szkolenie pracowników, zatrudnienie nowych lub brak działania
 • Premia – niezmiennie najbardziej atrakcyjny motywator
 • Udział pracowników w formach szkoleniowych
 • Bardzo wysokie zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy
 • Brak planów na zmianę pracy
 • Współpraca biznes–edukacja
 • Brak współpracy z uczelniami, niewielka – ze szkołami średnimi
 • Współpraca z uczelnią jako działanie wizerunkowe firm
 • Dobra ocena programów nauczania przez pracodawców
 • Bilans kompetencji
 • Opis metodologiczny bilansu
 • Bilans kompetencji – podsumowanie
 • Bilans kompetencji w poszczególnych stanowiskach
 • Spis tabel
 • Spis wykresów
 • Spis rysunków

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować