Skip navigation

Joanna Kwinta-Odrzywołek

Socjolog, badacz społeczny, badacz rynku. Absolwentka specjalizacji badawczo-analitycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobywała w agencji badawczej, firmie ewaluacyjnej oraz jako niezależny badacz w obszarze badań marketingowych, społecznych i ewaluacyjnych. Współautorka raportów z zakresu rynku pracy i szkolnictwa wyższego. Członek zespołów badawczych realizujących liczne projekty z zakresu szkolnictwa wyższego oraz z zakresu rynku pracy. Moderator FGI i IDI. Posiada doświadczenie w koordynacji projektów oraz realizacji badań na wszystkich etapach projektu. Jako niezależny badacz współpracowała z instytucjami publicznymi, agencjami badawczymi i reklamowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

W chwili obecnej koordynator projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze handlu oraz ewaluator w projekcie Inkubator Włączenia Społecznego (jako ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ). Wśród zrealizowanych projektów można również wymienić m.in. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym i turystycznym.

Firma / Instytucja: MCM Institute