Skip navigation

Natalia Krygowska-Nowak

Badaczka, antropolożka i ewaluatorka, specjalizuje się w badaniach jakościowych. Absolwentka AGH, doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawodowo związana z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, Instytutem Socjologii UJ oraz MCM Institute. Łączy bogate doświadczenie badawcze z pracą naukową. Swoje zainteresowania realizuje poprzez udział w projektach związanych z szeroko pojętą problematyką społeczną w obszarach: jakość kapitału ludzkiego, rynek pracy, aktywne starzenie się. Jako ekspertka ds. badań pracuje w zespołach badawczych realizujących projekty we współpracy z instytucjami takimi jak: PARP, NCBiR, PFRON, IBE, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Angażuje się również w prace badawcze w projektach międzynarodowych np. „CareEr: Empowering informal carers”, „Exclusion and Inequality in Late Working Life (EIWO)”. Jest autorką licznych raportów i artykułów naukowych; wydała monografię (2018). Nagrodzona m.in. w konkursie tygodnika POLITYKA.

Firma / Instytucja: MCM Institute