Skip navigation

Autorzy: Praca zbiorowa

Rynek usług wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność - Ochrona środowiska i ekoinnowacje

Badania i inwestycje

Seria: KSU

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2010

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W niniejszym Raporcie przedstawiono wyniki badania zrealizowanego na zlecenie
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), dotyczącego rynku wybranych usług
wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce w obszarze „Ochrona
środowiska i ekoinnowacje”.

Spis treści

Wprowadzenie
1. Opis celów i zidentyfikowanych zagadnień badawczych
1.1. Cele badawcze
1.2. Zagadnienia badawcze
2. Metodyka badań
2.1. Koncepcja badań
Rysunek 1. Schemat organizacji badań
2.2. Analiza danych wtórnych
2.3. Wywiady IDI
2.4. Badanie FGI
3. Wyniki badania desk research
3.1. Pojęcia: innowacji, technologii środowiskowych oraz ekoinnowacji,
zrównoważonej produkcji i konsumpcji
3.2. Analiza dokumentów strategicznych Polski i Unii Europejskiej w zakresie
ochrony środowiska, technologii środowiskowych oraz zrównoważonej
produkcji i konsumpcji
3.3. Wpływ przepisów prawnych na rozwój rynku technologii środowiskowych
3.4. Działania wspierające inwestycje środowiskowe przedsiębiorców
3.5. Opis rynku usług doradczych i informacyjnych dla przedsiębiorców
w obszarze ochrony środowiska
3.5.1. Stymulatory oraz bariery powstawania zapotrzebowania na usługi doradcze i
informacyjne dotyczące wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
3.5.2. Stymulatory oraz bariery powstawania zapotrzebowania na usługi doradcze i
informacyjne dotyczące zakupu bądź rozwijania własnych technologii
środowiskowych
3.5.3. Stymulatory i bariery powstawania zapotrzebowania na usługi doradcze i
informacyjne związane z wdrażaniem wzorców zrównoważonej produkcji i
konsumpcji oraz ekoinnowacji
3.5.4. Usługi doradcze wspierające przedsiębiorców w zakresie przepisów prawnych z
zakresu ochrony środowiska, technologii środowiskowych oraz zrównoważonej
produkcji i konsumpcji w wybranych krajach europejskich
3.5.5. Usługi doradcze wspierające przedsiębiorców w zakresie przepisów prawnych z
zakresu ochrony środowiska, technologii środowiskowych oraz zrównoważonej
produkcji i konsumpcji w Polsce
4. Wyniki badania IDI
5. Wyniki badania FGI
6. Główne wnioski z badania desk research, IDI oraz FGI
6.1. Wnioski o charakterze ogólnym
6.2. Wnioski odnoszące się do potencjalnej modyfikacji usługi informacyjnej
Punktów Konsultacyjnych
6.3. Wnioski odnoszące się do planowanej usługi pilotażowej
6.4. Wnioski odnoszące się do potencjalnej modyfikacji usługi ośrodków Krajowej
Sieci Innowacji
6.5. Wnioski ogólne dotyczące roli administracji publicznej w promowaniu usług
środowiskowych i technologii środowiskowych wśród przedsiębiorców
7. Rekomendacja modyfikacji usług Punktów Konsultacyjnych Krajowego
Systemu Usług
7.1. Opis istniejącej usługi
7.2. Rekomendacja modyfikacji usług informacyjnych PK
8. Rekomendacja modyfikacji usług Krajowej Sieci Innowacji
8.1. Opis istniejącej usługi
8.2. Rekomendacja modyfikacji usług Krajowej Sieci Innowacji
9. Rekomendacja usługi pilotażowej
9.1. Uzasadnienie i założenia dla proponowanego zakresu usługi pilotażowej
9.2. Usługa doradczo-szkoleniowa w zakresie dostosowania do wymogów prawa
ochrony środowiska przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
9.2.1. Zakres usługi doradczo-szkoleniowej
9.2.2. Realizacja usługi doradczo-szkoleniowej
9.2.3. Wymagania wobec podmiotów świadczących usługę doradczo-szkoleniową
9.2.4. Koszt świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej
9.2.5. Beneficjenci usługi
9.2.6. Ryzyka i zagrożenia dla wdrożenia usługi pilotażowej oraz możliwe sposoby
zapobiegania ich powstawaniu
10. Rekomendacje komplementarne w stosunku do proponowanych usług
11. Spis tabel
12. Spis rysunków
13. Piśmiennictwo

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Badanie klientów i usługodawców KSU - ochrona środowiska

Raport

Badanie klientów i usługodawców KSU - ochrona środowiska

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować