Skip navigation

Standardy zarządzania klasterm (druga edycja)

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2016

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przedmiotem opracowania są standardy zarządzania klastrem, które należy rozumieć jako zasady określające pożądane cechy zarządzania i funkcjonowania koordynatorów klastrów, uwzględniające m. in. najlepsze zidentyfikowane praktyki w zakresie ich działalności w Polsce i za granicą.

Dzięki wykorzystaniu aktualnej wiedzy na temat sposobów i systemów oceny procesów zarządzania klastrem koordynatorzy otrzymują narzędzie skutecznego doskonalenia swoich działań w przedmiotowym zakresie, jak również informacje potrzebne do wdrożenia standardów. Wykonana wcześniej analiza desk research umożliwiła pozyskanie szerokiej wiedzy na temat wymogów jakościowych w odniesieniu do organizacji zarządzających klastrami oraz stanowiła podstawę uzasadnienia opracowanych standardów.

Grupę odbiorców zaproponowanego rozwiązania stanowią przede wszystkim koordynatorzy klastrów (organizacje zarządzające klastrami i działające na rzecz ich rozwoju) oraz instytucje odpowiedzialne za politykę klastrową na poziomie centralnym i regionalnym, jak również podmioty działające w klastrach, w tym przedsiębiorstwa (a w szczególności MSP), dla których wprowadzenie standardów oznacza dostęp do usług lepszej jakości.

Spis treści

I. Proces tworzenia standardów zarządzania klastrem
II. Standardy zarządzania klastrem
1. Organizacja
2. Zasoby
3. Procesy
4. Usługi na rzecz członków klastra
5. Współpraca z otoczeniem

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Wdrażanie standardów zarządzania klastrem. Poradnik dla koordynatorów

Poradnik

Wdrażanie standardów zarządzania klastrem. Poradnik dla koordynatorów

Zobacz
Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach

Raport

Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach

Zobacz
Standardy zarządzania instytucjami otoczenia biznesu w Polsce

Raport

Standardy zarządzania instytucjami otoczenia biznesu w Polsce

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować