Skip navigation

Autorzy: Wojciech Pander, Michał Górzyński, Patryk Koć

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Instytucje Otoczenia Biznesu Dokapitalizowanie Na start Badania i inwestycje Współpraca i partnerzy

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2006

Język: PL

ISBN: 83-60009-36-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Wraz z postępującą integracją gospodarki światowej coraz większego znaczenia nabiera zdolność konkurowania małych i średnich przedsiębiorstw w wymiarze globalnym. Zewnętrzne uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze wymuszają na firmach z sektora MSP konieczność poszukiwania sposobów przeciwstawienia się wzmożonej konkurencji.

Jednym z takich sposobów jest poszukiwanie efektów synergii wynikających ze współpracy z innymi firmami (w tym również z dużymi krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami) oraz instytucjami otoczenia działalności gospodarczej, a w szczególności z zapleczem badawczo - naukowym. Światowe doświadczenia wskazują na ważną rolę powiązań łączących przedsiębiorstwa z innymi podmiotami w generowaniu innowacji. Związki i kontakty między firmami a swoimi kontrahentami oraz np. instytutami i uczelniami stanowią system, w ramach którego przedsiębiorstwa o ograniczonym dostępie do wiedzy zdobywają ją z zewnątrz, co z kolei umożliwia im samym generowanie nowych pomysłów.

Do innych korzyści ze współpracy zaliczyć należy łatwiejszy i tańszy dostęp do zasobów produkcyjnych, tworzenie własnych zasobów produkcyjnych i intelektualnych, podnoszenie efektywności funkcjonowania firmy, wpływanie na poprawę funkcjonowania otoczenia instytucjonalno-prawnego. W rezultacie działania kooperacyjne pomagają małym i średnim firmom w przezwyciężaniu strukturalnych ograniczeń prowadzenia działalności wynikających m.in. z braku możliwości osiągania korzyści skali i ograniczonego zakresu funkcjonowania.

Celem opracowania jest prezentacja obecnego stanu w zakresie funkcjonowania i jakości związków kooperacyjnych między firmami (ze szczególnym uwzględnieniem firm z sektora małych i średnich - MSP) oraz między przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu w Polsce oraz przedstawienie propozycji działań mających na celu poprawę obecnej sytuacji.

Spis treści

Rozdział 1. Rodzaje i formy współpracy między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu oraz ich znaczenie w kontekście podnoszenia innowacyjności
Rozdział 2. Krajowe doświadczenia w zakresie współpracy i tworzenia związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP a instytucjami otoczenia biznesu
Rozdział 3. Zagraniczne doświadczenia w zakresie tworzenia związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu
Rozdział 4. Podsumowanie i rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Standardy zarządzania instytucjami otoczenia biznesu w Polsce

Raport

Standardy zarządzania instytucjami otoczenia biznesu w Polsce

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować