Skip navigation

Autorzy: Dominika Rogalińska

Wtórne wykorzystanie danych administracyjnych w statystyce publicznej – obecnie i w przyszłości

Otwarte dane

Seria: Ewaluacja

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2022

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przedmiotem ekspertyzy są wynikające z praktyk i doświadczeń służb statystki publicznej standardy wykorzystania danych administracyjnych na potrzeby analiz polityk publicznych (w tym procesów monitoringu i ewaluacji).

W pierwszej części publikacji przedstawiony został proces transformacji badań statystycznych w kierunku systemu opartego na danych pochodzących z rejestrów publicznych. Omówione przy tym zostały podobieństwa i różnice pomiędzy danymi administracyjnymi a coraz powszechniej wykorzystywanym w biznesie big data.

Drugi rozdział opisuje możliwości i dotychczasowe doświadczenia związane z wykorzystaniem danych administracyjnych i big data do celów badawczych i ewaluacyjnych. Zebraną wiedzę odniesiono zarówno do ewaluacji wsparcia przedsiębiorstw jak również ewaluacji rynku pracy.

Kolejny rozdział przedstawia wyzwania i możliwości związane z pracą na dużych zbiorach danych administracyjnych. Opisano m.in. możliwość zastosowania danych administracyjnych do tworzenia operatów do badań statystycznych oraz możliwość wykorzystania ich do obliczania wartości wskaźników.

Ostatnia część dotyczy uwarunkowań formalno-prawnych wykorzystywania danych administracyjnych – w tym w odniesieniu do potencjału Programu Otwarte Dane. Opisano m.in. wyzwania związane z postępującym procesem otwierania danych -  w tym m.in.

  • konieczność większej integracji i interoperacyjności zasobów pochodzących z różnych źródeł;
  • wymóg zapewnienia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych;
  • potrzebę rozwoju świadomości użyteczności otwartych danych – w społeczeństwie, w administracji publicznej oraz wśród decydentów. 

Spis treści

  1. Dane administracyjne i ich rola w statystyce publicznej
  2. Zastosowanie i możliwości wykorzystania danych administracyjnych i big data dla celów badawczych i oceny polityk publicznych
  3. Wyzwania i możliwości związane z pracą na dużych zbiorach danych administracyjnych
  4. Formalne i prawne aspekty wykorzystania danych administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Programu Otwartych Danych
  5. Wykaz stosowanych skrótów
  6. Bibliografia

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować