Skip navigation

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Logotyp unijny: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Wsparcie twojego biznesu w Polsce Wschodniej

Aktualności

O programie

Celem programu jest:

  • Utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej
  • Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
  • Zwiększenie atrakcyjności miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu
  • Zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej
  • Rozwój społeczno-gospodarczy dzięki turystyce
Zobacz pozostałe cele programu

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to w nowej perspektywie 2021-2027 kontynuacja dedykowanego wsparcia dla Polski Wschodniej, zapoczątkowanego w „Programie Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” oraz „Programie Polska Wschodnia 2014-2020”.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) wspierają innowacyjną przedsiębiorczość w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim i w części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów).

Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie w obszarze rozwoju innowacji i przedsiębiorczości oraz zielonej transformacji, a także turystyki.

Program zakłada także wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej i infrastruktury drogowej.

Zobacz jak Fundusze Europejskie zmieniają Polskę Wschodnią!

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - Otwórz się na nowe możliwości!

Poznaj możliwości finansowania w FEPW

Dowiedz się więcej o FEPW

  • Równościowe zasady horyzontalne
    Sprawdź m.in. informacje o zasadach równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równości szans kobiet i mężczyzn. Dowiedz się jak zgłaszać podejrzenia naruszeń KPP i KPON

Materiały wideo

Polecane publikacje

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobaczpublikacje pt. Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobaczpublikacje pt. Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Polecane artykuły