Skip navigation

Autorzy: Anna Szczucka, Barbara Worek, Marcin Kocór, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Joanna Kwinta-Odrzywołek, Natalia Krygowska-Nowak

Perspektywy rozwoju siedemnastu branż polskiej gospodarki

Seria: Raporty branżowe BKL

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2023

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-568-1

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przekazujemy Państwu ekspertyzę syntezującą wyniki 17 badań branżowych  prowadzonych w latach 2017-2023 w ramach projektów: Bilans Kapitału Ludzkiego, Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego i Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II.

Celem badań branżowych było zidentyfikowanie potrzeb kompetencyjnych przedsiębiorców i niedopasowań rynku pracy w poszczególnych branżach, wyzwań, przed jakimi stoją branże, wskazanie trendów, które kształtują sytuację w nich, oraz opracowanie dla nich scenariuszy rozwoju. Scenariusze te skupiały się na prognozowaniu zmian zapotrzebowania na kompetencje oraz wskazaniu czynników, które mogą na nie wpływać.

Wyniki badań branżowych zostały przedstawione w wielu raportach. Zawarta w nich wiedza jest rzetelna, szczegółowa, ale też rozproszona, a przez to trudniejsza do wyszukania, zintegrowania i wykorzystania. Aby ułatwić dostęp do niej, PARP zleciła przygotowanie syntezy zgromadzonych informacji, a zespół ekspertów Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracujący z zaproszonymi do konsultacji reprezentantami wielu instytucji, firm i organizacji, tę syntezę przygotował.

Efektem przeprowadzonych analiz są dwie powiązane z sobą ekspertyzy. W pierwszej z nich – „Trendy kształtujące polskie branże i kompetencje przyszłości” – skoncentrowano się na wskazaniu czynników wpływających na rynek pracy i zapotrzebowaniu na kompetencje w siedemnastu wybranych branżach. W drugiej, zatytułowanej „Perspektywy rozwoju siedemnastu branż polskiej gospodarki” pokazano kierunki rozwoju tych branż, rysując możliwe scenariusze rozwoju sytuacji oraz wskazując czynniki krytyczne dla ich realizacji. Wskazano też mocne i słabe strony wyróżnionych w wyniku analizy klastrów sektorów oraz przedstawiono, na jakie kompetencje i kwalifikacje będzie wzrastać zapotrzebowanie w wyniku realizacji przedstawionych scenariuszy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Ekspertyzą dotyczącą perspektyw rozwoju siedemnastu branż polskiej gospodarki!

Spis treści

 • Wprowadzenie
 • Główne wnioski
 • Opis podejścia badawczego
 • Kierunki rozwoju siedemnastu branż polskiej gospodarki w najbliższych pięciu latach
  • Klaster 1: IT, telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo
  • Klaster 2: finanse, komunikacja marketingowa, nowoczesne usługi biznesowe, usługi rozwojowe
  • Klaster 3: budownictwo, chemia, gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja, przemysł lotniczo-kosmiczny, motoryzacja i elektromobilność, odzysk materiałowy surowców
  • Klaster 4: handel, żywność wysokiej jakości, moda i innowacyjne tekstylia, turystyka, opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • Powiązanie kierunków rozwoju branż
 • Stanowiska i kompetencje w ujęciu międzybranżowym
 • Hot skills w ujęciu międzybranżowym
 • Trudno dostępne kompetencje w ujęciu międzybranżowym
 • Źródła
  • Raporty z I i II edycji Branżowych Bilansów Kapitału Ludzkiego
  • Raporty i opracowania źródłowe
 • Aneks
  • Załącznik 1. Mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia rozwojowe branż
  • Załącznik 2. Zestawienie międzybranżowych kompetencji hot skills, przyszłości i trudno dostępnych dla siedemnastu analizowanych branż
 • Spis rysunków i tabel

 

 

 

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować