Skip navigation

Autorzy: Anna Szczucka, Barbara Worek, Marcin Kocór, Magdalena Jelonek, Seweryn Krupnik, Joanna Kwinta-Odrzywołek, Natalia Krygowska-Nowak

Trendy kształtujące polskie branże i kompetencje przyszłości. Perspektywa 17 branż

Seria: Raporty branżowe BKL

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2023

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-564-3

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przekazujemy Państwu ekspertyzę syntezującą wyniki 17 badań branżowych  prowadzonych w latach 2017-2023 w ramach projektów Bilans Kapitału Ludzkiego, Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego i Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II.

Celem badań branżowych było zidentyfikowanie potrzeb kompetencyjnych przedsiębiorców i niedopasowań rynku pracy w poszczególnych branżach, wyzwań, przed jakimi stoją branże, wskazanie trendów, które kształtują sytuację w nich, oraz opracowanie dla nich scenariuszy rozwoju. Scenariusze te skupiały się na prognozowaniu zmian zapotrzebowania na kompetencje oraz wskazaniu czynników, które mogą na nie wpływać.

Wyniki badań branżowych zostały przedstawione w wielu raportach. Zawarta w nich wiedza jest rzetelna, szczegółowa, ale też rozproszona, a przez to trudniejsza do wyszukania, zintegrowania i wykorzystania. Aby ułatwić dostęp do niej, PARP zleciła przygotowanie syntezy zgromadzonych informacji, a zespół ekspertów Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracujący z zaproszonymi do konsultacji reprezentantami wielu instytucji, firm i organizacji, tę syntezę przygotował.

Efektem przeprowadzonych analiz są dwie powiązane z sobą ekspertyzy. W prezentowanej tutaj, pierwszej z nich – „Trendy kształtujące polskie branże i kompetencje przyszłości” – skoncentrowano się na wskazaniu czynników wpływających na rynek pracy i zapotrzebowaniu na kompetencje w siedemnastu wybranych branżach. W drugiej, zatytułowanej „Perspektywy rozwoju siedemnastu branż polskiej gospodarki” pokazano kierunki rozwoju tych branż, rysując możliwe scenariusze rozwoju sytuacji oraz wskazując czynniki krytyczne dla ich realizacji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Ekspertyzą dotyczącą trendów kształtujących polskie branże i kompetencje przyszłości!

Spis treści

 • Wprowadzenie
 • Główne wnioski
 • Opis podejścia badawczego
 • Megatrendy
  • Postęp technologiczny
  • Zrównoważony rozwój
  • Zmiany demograficzne
  • Globalizacja
 • Trendy międzybranżowe
  • Powiązania między trendami
  • Cyfryzacja, rozwój usług zdalnych i wykorzystania analizy dużych zbiorów danych
  • Automatyzacja i robotyzacja wpływające na modele produkcji i procesy biznesowe
  • Zielona transformacja
  • Modyfikacje działalności i modeli biznesowych firm w kierunku zrównoważonego
  • rozwoju i CSR
  • Zmiana modeli życia: odpowiedzialna społecznie konsumpcja jako styl życia
  • Tranzycja modeli biznesowych w kierunku koncentracji na potrzebach i doświadczeniach odbiorcy
  • Projektowanie pozytywnych doświadczeń pracownika
  • Umiędzynarodowienie rynków pracy i wzajemne powiązanie pomiędzy nimi – tak na poziomie produkcji, łańcuchów dostaw, jak i mobilności pracowników
 • Perspektywa do 2028 roku
 • Kompetencje przyszłości
 • Niedobory kompetencji
 • Źródła
 • Spis rysunków
 • Aneks

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować