Skip navigation

Jolanta Kwiecień

Magister informatyki i ekonometrii oraz finansów i rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2011 r. związana z branżą badawczą. Specjalizuje się w badaniach ilościowych o charakterze społeczno-ekonomicznym. Kierowała pracami w wielomodułowych projektach dla sektora publicznego, koordynowała badania rynku pracy, marki, badania edukacyjne, a także badania potencjału turystycznego.

 

Firma / Instytucja: Danae Sp. z o.o