Skip navigation

Autorzy: Praca zbiorowa, Janusz Kornecki, Paulina Urbanowicz, Jolanta Kwiecień

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża przemysł lotniczo-kosmiczny (raport z I edycji badań)

Seria: Raporty branżowe BKL

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2022

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szanowni Państwo,

 

Oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II w branży przemysł lotniczo-kosmiczny. Badania te, prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego, mają na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w sektorze i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących go wyzwań, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych.

Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców i pracowników branży lotniczo-kosmicznej, ekspertów specjalizujących się w analizie branży, ekspertów z instytutów badawczych oraz przedstawicieli środowisk edukacyjnych. Zestawienie ze sobą potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz kompetencji, jakimi dysponują pracownicy, pozwoliło określić obszary niedopasowań oraz sformułować rekomendacje zmian, których adresatem są instytucje szkoleniowe i edukacyjne oraz sami pracownicy i pracodawcy.

Wywiady oraz panele eksperckie, stanowiące uzupełnienie badań ankietowych, umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów oddziałujących na sektor oraz wyzwań czekających go w najbliższych latach. Badania były realizowane w okresie pandemii COVID-19, co dodatkowo pozwoliło uchwycić zmiany w sektorze wywołane tą sytuacją.

Wierzymy, że prezentowane w niniejszym raporcie wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych oraz przyszłych pracowników branży przemysł lotniczo-kosmiczny, w tym również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w sektorze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom firm z branży i ekspertom, którzy zgodzili się wziąć udział w Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego II. Dziękujemy również przedstawicielom Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego za wsparcie podczas całego procesu badawczego.

Zespół Badawczy

Autorzy: Zuzanna Walczak, dr Janusz Kornecki, Jolanta Kwiecień, Marcin Kamassa, Paulina Urbanowicz

Spis treści

 1. Główne wnioski z badania
 2. Metodologia badania
 3. Charakterystyka branży
 4. Główne procesy biznesowe i kluczowe stanowiska w branży przemysł lotniczo-kosmiczny
 5. Bilans kompetencji w branży przemysł lotniczo-kosmiczny, analiza popytu i podaży na kompetencje
  • Główny konstruktor
  • Inżynier prób/kontroler
  • Technolog
  • Konstruktor
  • Technik mechanik lotniczy/personel poświadczający
  • Kierownik produkcji
  • Audytor jakości
  • Pilot
  • Pracownik obsługi handlingowej
  • Zaopatrzeniowiec handlowiec
  • Inżynier zdatności do lotu/inżynier obsługi
  • Kierownik obsługi
 1. Zapotrzebowanie na pracowników
 2. Wymagania pracodawców względem kompetencji pracowników oraz ocena warunków pracy przez zatrudnionych w branży
 3. Ocenianie kompetencji pracowników
 4. Rozwój pracowników
 5. Przyszłość stanowisk i kompetencji w branży przemysł lotniczo-kosmiczny
 6. Trendy i scenariusze rozwoju branży oraz wyzwania związane z pandemią COVID-19
 7. Rekomendacje w obszarze kompetencji i rozwoju kapitału ludzkiego
 8. Spis tabel, wykresów i schematów

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować