Skip navigation

Autorzy: Jakub Pawłowski, Jolanta Kwiecień, Karolina Markuszewska

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II - Branża odzysk materiałowy surowców - Raport z II edycji badań

Seria: Raporty branżowe BKL

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2023

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-467-7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II w branży odzysku materiałowego surowców. Badania te, prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, mają na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących go wyzwań, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych.

Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców sektora odzysku materiałowego surowców oraz pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach z tej branży. Jednym z głównych celów badania było opracowanie bilansu kompetencji, czyli ocena kluczowych kompetencji na poszczególnych stanowiskach z perspektywy pracodawców i pracowników. Zestawienie tych ocen powinno pomóc w określeniu podaży pracowników o odpowiednich kompetencjach i zapotrzebowania na nich ze strony pracodawców oraz sformułować rekomendacje, adresatem których są instytucje kształcenia, podmioty rynku pracy oraz sami pracodawcy.

Wyniki badań jakościowych oraz badanie foresightowe przeprowadzone wśród ekspertów branżowych, umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów i wyzwań oraz pozwoliły na przygotowanie scenariuszy rozwoju branży.

Wierzymy, że prezentowane wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych oraz przyszłych pracowników sektora odzysku materiałowego surowców, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w branży.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy przedstawicielom Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców za ogromne wsparcie podczas całego procesu badawczego, a także wszystkim przedstawicielom firm z branży oraz ekspertom, którzy zgodzili się wziąć udział w Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego II.

Spis treści

 • Główne wnioski
 • Rekomendacje
 • Informacje o badaniu
 • Rozdział 1. Branża odzysku materiałowego surowców
 • Rozdział 2. Przyszłość branży
  • Czynniki i trendy wpływające na branżę
  • Odpowiedź branży na wyzwania związane z oddziaływaniem czynników i trendów
  • Najbardziej prawdopodobne kierunki rozwoju branży
 • Rozdział 3. Zatrudnienie
  • Obecne zatrudnienie
  • Zapotrzebowanie na pracowników
  • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Rozdział 4. Ocena, rozwój i motywowanie pracowników
  • Ocena umiejętności pracowników
  • Formy rozwoju pracowników
  • System motywacyjny i zadowolenie z pracy
 • Rozdział 5. Ocena programu kształcenia i współpraca biznes–edukacja
  • Ocena dopasowania systemu kształcenia do zapotrzebowania na kompetencje
  • w branży
  • Formy współpracy biznesu i edukacji w branży
 • Rozdział 6. Bilans kompetencji dla branży odzysku materiałowego surowców 
  • Opis metodologiczny i prezentacji bilansu
  • Szczegółowy bilans kompetencji dla kluczowych stanowisk w branży odzysku
  • materiałowego surowców
  • Podsumowanie bilansu kompetencji
 • Spis rysunków, tabel i wykresów

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować