Skip navigation

Autorzy: Janusz Kornecki, Paulina Urbanowicz, Jolanta Kwiecień, Adam Rybkowski, Patrycja Ciemno-Czołowska, dr Marek Rutka

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - sektor motoryzacja i elektromobilność (raport z I edycji badań)

Seria: Raporty branżowe BKL

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2022

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w branży motoryzacja i elektromobilność. Badania te, prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność, mają na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących go wyzwań, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych.

Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców sektora motoryzacja i elektromobilność oraz pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach z tej branży. Zestawienie ze sobą potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz kompetencji, jakimi dysponują pracownicy, pozwoliło określić obszary niedopasowań oraz sformułować rekomendacje, adresatem których są instytucje kształcenia, podmioty rynku pracy oraz sami pracodawcy.

Wywiady oraz panele eksperckie, realizowane w ramach badań jakościowych, umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów oddziałujących na branżę oraz wyzwań czekających ją w najbliższych latach. Czas realizacji badań terenowych – od stycznia do sierpnia 2021 r. – przypadł w okresie pandemii COVID-19, co dodatkowo pozwoliło uchwycić zmiany w sektorze wywołane tą bezprecedensową sytuacją.

Wierzymy, że prezentowane wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych oraz przyszłych pracowników sektora motoryzacja i elektromobilność, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w branży.

Zespół badawczy

Spis treści

 • Słownik pojęć
 • 1. Najważniejsze wnioski
 • 2. Zastosowane metody badania
 • 3. Opis branży
 • 4. Mapa kluczowych procesów biznesowych oraz kluczowe stanowiska
 • 5. Bilans kompetencji
 • 6. Zapotrzebowanie na pracowników
 • 7. Przygotowanie do pracy w branży
 • 8. Ocena kompetencji pracowników i ich rozwój
 • 9. Kierunki i scenariusze rozwoju branży MOTO oraz wyzwania związane z pandemią COVID-19
 • 10. Przyszłość stanowisk w branży MOTO
 • 11. Rekomendacje w obszarze kompetencji i rozwoju kapitału ludzkiego skierowane do pracodawców i pracowników
 • Spis schematów, tabel i wykresów

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować