Skip navigation

Autorzy: Praca zbiorowa

Badanie klientów i usługodawców - usługi Punktów Konsultacyjnych KSU

Instytucje Otoczenia Biznesu Dokapitalizowanie Na start Badania i inwestycje Współpraca i partnerzy

Seria: KSU

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2013

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Krajowy System Usług (KSU) powstał w 1996 r., na podstawie programu Phare 1995 – STEP I, realizowanego przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie PARP). W 2005 r. jego funkcjonowanie zostało sformalizowane zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a następnie strategią rozwoju Krajowego Systemu Usług, opracowaną w 2008 r. Krajowy System Usług jest wspierany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie projektu systemowego „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.2.1 PO KL. Misją KSU jest „rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa”.
Instytucje zarejestrowane w KSU są na ogół organizacjami non-profit, niedziałającymi dla zysku lub takimi, które wypracowany zysk przeznaczają na cele statutowe związane z rozwojem przedsiębiorczości. Tym samym wśród instytucji KSU znajdują się np. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, centra wspierania biznesu, izby przemysłowo-handlowe, instytuty badawczo-rozwojowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze pożyczkowe, szkoły biznesu, organizacje rzemiosła, fundacje i stowarzyszenia.
Obecnie Punkty Konsultacyjne KSU działają we wszystkich województwach w Polsce i w chwili badania było ich 56. Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług świadczą na rzecz funkcjonujących i potencjalnych przedsiębiorców następujące rodzaje usług:
• usługi informacyjne,
• usługi doradcze, obejmujące asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej i asystę w rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

Spis treści

WPROWADZENIE
1. METODYKA BADAŃ
1.1. CEL I ZAKRES BADANIA
1.2. SZCZEGÓŁOWY OPIS METOD BADAWCZYCH
1.2.1. BADANIE DESK RESEARCH
1.2.2. ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE
1.2.3. BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ CAPI
2. WNIOSKI Z BADAŃ LITERATUROWYCH
3. CHARAKTERYSTYKA KLIENTÓW PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH KSU
3.1. STRUKTURA PRZESTRZENNA BADANEJ POPULACJI ZE WZGLĘDU NA „TYP KLIENTA”
3.1. STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH – KLIENTÓW PK KSU
3.2. STRUKTURA OSÓB FIZYCZNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH KSU
4. ZACHOWANIA KLIENTÓW W PROCESIE WYBORU USŁUG
4.1 PRZYCZYNY I MOTYWY KORZYSTANIA PRZEZ KLIENTÓW Z PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH KSU (PB13)
4.2 CZYNNIKI WYBORU PRZEZ KLIENTÓW PK KSU. WIEDZA KLIENTÓW NA TEMAT STANDARDÓW ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PK KSU ORAZ MONITORINGU PK PRZEZ AGENCJĘ RZĄDOWĄ (PB3)
4.3 KWALIFIKACJE KONSULTANTÓW PK JAKO CZYNNIK O KLUCZOWYM ZNACZENIU W OCENIE USŁUG PKKSU
4.4 SKŁONNOŚĆ DO PARTYCYPACJI W KOSZTACH USŁUG INFORMACYJNYCH ORAZ DORADCZYCH PRZEZ KLIENTÓW PK KSU (PB4)
4.5 ŹRÓDŁA WIEDZY KLIENTÓW NA TEMAT USŁUG PK KSU – KANAŁY KOMUNIKACJI Z KLIENTAMI (PB 9)
5. OPINIE NA TEMAT STANDARDÓW ŚWIADCZENIA USŁUG PK KSU
5.1 ADEKWATNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ FORMUŁY „ONE STOP SHOP” W OPINII KLIENTÓW PK KSU (PB1)
5.2 PREFEROWANY PRZEZ KLIENTÓW PK KSU MODEL ŚWIADCZENIA USŁUG (PB12)
5.3 OPINIA KLIENTÓW PK KSU NA TEMAT „BONU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” NA USŁUGĘ (PB2)
6. PROPOZYCJE DOSKONALENIA ŚWIADCZONYCH USŁUG DORADCZYCH I INFORMACYJNYCH W PK KSU
6.1 OPINIE KLIENTÓW NA TEMAT PROCEDURY ŚWIADCZENIA PRZEZ PK KSU USŁUGI DORADCZEJ: ASYSTY W ROZPOCZYNANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ASYSTY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PB 5)
6.2 OPINIE KLIENTÓW NA TEMAT ROZWOJU USŁUG PK KSU (PB 6)
6.3 OPINIE KLIENTÓW PK KSU NA TEMAT POTENCJALNYCH/NOWYCH USŁUG, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ ŚWIADCZONE PRZEZ PK KSU (PB 11)
7. SATYSFAKCJA KLIENTÓW Z USŁUG PK KSU ORAZ OPINIE NA TEMAT UZYSKANYCH KORZYŚCI
7.1 KORZYŚCI Z USŁUG PK KSU (PB 8)
7.2 DOPASOWANIE USŁUG PK KSU DO POTRZEB KLIENTÓW
7.3 OGÓLNY POZIOM SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG PK KSU (PB 7)
8. WNIOSKI I REKOMENDACJE
9. ZAŁĄCZNIK: KWESTIONARIUSZ CAPI

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Badanie klientów Krajowej Sieci Innowacji KSU

Raport

Badanie klientów Krajowej Sieci Innowacji KSU

Zobacz
Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU - I podprojekt badawczy

Raport

Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU - I podprojekt badawczy

Zobacz
Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU - II podprojekt badawczy

Raport

Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU - II podprojekt badawczy

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować