Skip navigation

Seria: KSU

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem badania było uchwycenie zmian, jakie zaszły wśród klientów usługi proinnowacyjnej, realizowanej w ramach projektu systemowego PARP, finansowanego z działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w obszarze popytu i podaży na usługi audytu i transferu technologii, znajomości Krajowego Systemu Usług (KSU) oraz jego oferty.

Spis treści

Streszczenie
1. Informacja o badaniu
1.1. Cel badania
1.2. Grupa docelowa badania
1.3. Badanie ilościowe klientów usług ośrodków KSI KSU
2. Struktura usług i klientów ośrodków KSI KSU
2.1. Usługi doradcze proinnowacyjne dofinansowane z Działania 5.2 PO IG
2.1.1. Usługodawcy – ośrodki KSI KSU
2.1.2. Zakres usługi doradczej proinnowacyjnej KSI KSU
2.2. Struktura usług i klientów ośrodków KSI KSU w 2009/2010 r. i 2010/2011 r.
3. Wyniki badania ilościowego klientów ośrodków KSI KSU
3.1. Transfer technologii u odbiorców usług doradczych proinnowacyjnych
3.1.1. Charakterystyka ogólna odbiorców usług KSI KSU
3.1.2. Potencjał innowacyjny odbiorców usług KSI KSU
3.1.3. Źródła wiedzy o technologiach odbiorców usług KSI KSU
3.1.4. Transfer technologii u odbiorców usług KSI KSU
3.2. Percepcja usług proinnowacyjnych
3.2.1. Znajomość oferty usług proinnowacyjnych i instytucjonalnego systemu wsparcia proinnowacyjnego
biznesu 33
3.2.2. Ocena zakresu i jakości dostępnych usług doradczych proinnowacyjnych
3.2.2.1. Ocena zakresu usług
3.2.2.2. Ocena jakości usług KSI KSU
3.2.2.3. Ocena korzyści z otrzymanej usługi
3.3. Potrzeby przedsiębiorstw w zakresie usług transferu technologii
4. Podsumowanie wyników badania
5. Wnioski
6. Rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Badanie klientów i usługodawców - usługi Punktów Konsultacyjnych KSU

Raport

Badanie klientów i usługodawców - usługi Punktów Konsultacyjnych KSU

Zobacz
Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU - I podprojekt badawczy

Raport

Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU - I podprojekt badawczy

Zobacz
Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU - II podprojekt badawczy

Raport

Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU - II podprojekt badawczy

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować