Skip navigation

Autorzy: Jacek Pokorski, Jacek Szut, Rafał Trzciński, Stanisław Bienias, Paulina Skórska, Tomasz Gapski

Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

POPW Innowacje

Seria: Barometr innowacyjności

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2022

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W okresie marzec 2018 – kwiecień 2022 na zlecenie PARP było prowadzone badanie ewaluacyjne dotyczące Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW). W naszych analizach skupialiśmy się na zmianach zachodzących wśród przedsiębiorstw (beneficjentów) w skutek realizacji projektów dofinansowanych z PO PW. Każdy przedsiębiorca był ankietowany dwukrotnie, pierwszy raz po podpisaniu umowy i rozpoczęciu wdrażania projektu, drugi raz ok. 12 miesięcy po zakończeniu inwestycji. Dzięki temu możliwe było uchwycenie zmiany różnych parametrów opisujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz ich ocena pod kątem możliwego wpływu interwencji publicznej. Dodatkowo analizowano satysfakcję przedsiębiorców w obszarze współpracy z PARP, jak również opinie badanych na temat całego systemu wdrażania (założenia interwencji pozostające poza bezpośrednim wpływem PARP).

Spis treści

  1. Zakres i metodologia badania
  2. Podsumowanie badania
  3. Kontekst makroekonomiczny dla realizacji Programu
  4. Charakterystyka firm objętych wsparciem
  5. Wyniki badania

- Innowacyjność

- Konkurencyjność

- Zatrudnienie

- Umiędzynarodowienie

- Tarcza antykryzysowa. Dotacje na kapitał obrotowy

  1. Wnioski i rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Polska Wschodnia

Dobre praktyki

Polska Wschodnia

Zobacz
Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Raport

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Zobacz
Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Dobre praktyki

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować