Skip navigation

Autorzy: Jerzy Gontarz, Agnieszka Wysocka

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Na start Szkolenia i doradztwo

Seria: Polska Wschodnia

Rodzaj publikacji: Dobre praktyki

Rok wydania: 2011

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Wsparcie w Programie Rozwoju Polski Wschodniej  służy powstawaniu nowych przedsięwzięć związanych z usprawnieniem sieci drogowej, przygotowaniem terenów pod inwestycje, rozwojem uczelni, infrastruktury kongresowej, parków technologicznych, szerokopasmowych sieci dostępu do internetu i rozwojem ekologicznego transportu publicznego. Dofinansowane projekty zwiększają atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną pięciu wschodnich regionów – Warmii i Mazur, Podlasia, Podkarpacia, Lubelszczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej, a także pobudzają innowacyjność i przedsiębiorczość wśród ich mieszkańców.
Nowe wydziały na uczelniach, nowoczesne laboratoria, dobrze wyposażone sale dydaktyczne przyciągają studentów i pracowników naukowych z Polski i zagranicy. Współpraca w zakresie promocji wzmacnia rozpoznawalność regionów, przyciąga większą liczbę turystów i inwestorów. Wspólne projekty badawczo-rozwojowe prowadzone w ramach klastrów integrują środowiska branżowe i zwiększają ich potencjał na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Ośrodki metropolitarne tworząc nowe centra targowe i kongresowe, przyczyniają się do rozwoju firm usługowych a także zwiększają zainteresowanie inwestorów.
Pracy jest jeszcze sporo, bo na obecnym etapie wdrażania, w połowie perspektywy finansowej obejmującej lata 2007-2013, wiele projektów jest w trakcie realizacji. Niektóre z nich dopiero startują, ale już dziś widać efekty i pozytywne zmiany w województwach objętych programem Polski Wschodniej.

Spis treści

Dla rozwoju Polski Wschodniej
Nowoczesna gospodarka
Społeczeństwo informacyjne
Ośrodki wzrostu
Drogi
Turystyka

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Polska Wschodnia

Dobre praktyki

Polska Wschodnia

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować