Skip navigation

Autorzy: Jarosław Osiadacz, Gordon Ollivere

Budowa pakietu usług proinnowacyjnych w centrach transferu technologii

Instytucje Otoczenia Biznesu Dokapitalizowanie Na start Badania i inwestycje Współpraca i partnerzy

Seria: Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-067-9

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem publikacji jest nakreślenie ram odniesienia oraz przekazanie zestawu podstawowych informacji, które wspomogą Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) w tworzeniu oferty usług proinnowacyjnych. Adresatem broszury są przede wszystkim Centra Transferu Technologii (CTT), które tak ofertę już posiadają, ale również inne IOB, które chciałyby poszerzyć swój pakiet usług. Aktywnym CTT zamieszczone informacje powinny pomóc w poprawie funkcjonalności oferowanych usług (w spełnianiu wymagań klientów) oraz w ich „urynkowieniu”.

W ich sytuacji najbardziej przydatnymi rozdziałami będą te poświęcone elementom benchmarkingu oraz marketingu i walidacji pakietu usług. Natomiast IOB, którym brakuje kompletu informacji na temat usług proinnowacyjnych, przedstawiona została istota przedmiotowych usług i zasoby niezbędne do ich uruchomienia na poziomie (na początek) podstawowym. Broszurę uzupełniono o przykłady doświadczeń trzech sieci świadczących usługi proinnowacyjne: Krajowej Sieci Innowacji (KSI) Krajowego Systemu Usług, sieci Enterprise Europe Network (EEN) oraz sieci Quality Net.

Spis treści

1. Wstęp – usługi proinnowacyjne
2. Wprowadzanie usług proinnowacyjnych
3. Walidacja usług proinnowacyjnych

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Raport

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Zobacz
Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Raport

Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Zobacz
Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Poradnik

Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować