Skip navigation

Seria: Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-062-4

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja poświecona jest różnorodnym aspektom współpracy instytucji otoczenia biznesu. Wiele państw wypracowało sobie skutecznie działające mechanizmy wspierające tworzenie, wdrażanie, udoskonalanie i rozwój firm, które obejmują nie tylko wsparcie w prowadzeniu działalności, ale również dostęp do kapitału.
Fundusze kapitału wysokiego ryzyka dla wielu przedsięwzięć biznesowych są jedyną drogą umożliwiającą realizację zamierzeń. Firmy oparte na wysokich technologiach są bardzo kapitałochłonne, potrzebują często nawet wielu milionów złotych, a przy tym nie są w stanie dać gwarancji, że przedsiębiorstwo osiągnie sukces.

Takimi projektami zainteresowani są właśnie inwestorzy kapitału ryzyka. Najważniejszą ich cechą jest ukierunkowanie na rozwój firmy, a nie jej bieżące wyniki. Jednym z ważnych czynników decydujących o możliwości wejścia kapitałowego jest orientacja biznesowa projektu. Aby odpowiednio je ukierunkować często niezbędna jest inkubacja projektów, wsparcie w tworzeniu wizji, pomoc w komercjalizacji technologii, zapewnienie miejsca, w którym będzie można stworzyć podwaliny firmy. Bez odpowiedniej współpracy między Ośrodkami Innowacji a Instytucjami Wysokiego Ryzyka  wiele wspaniałych przedsięwzięć może stracić szanse na realizację.

Spis treści

1. Rola i miejsce inwestorów wysokiego ryzyka oraz ośrodków innowacji w systemie transferu i komercjalizacji wiedzy
2. Wzajemne relacje ośrodków innowacji i inwestorów wysokiego ryzyka
3. Źródła problemów we współpracy ośrodków innowacji i inwestorów wysokiego ryzyka z przedsiębiorcami
4. Najlepsze światowe praktyki współpracy ośrodków innowacji i inwestorów wysokiego ryzyka
5. Narzędzia budowy efektywnej współpracy inwestorów wysokiego ryzyka i ośrodków innowacji w Polsce

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Raport

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Zobacz
Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Poradnik

Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Zobacz
Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Poradnik

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować