Skip navigation

Seria: Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-046-4

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Ogromną rolę w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy ma administracja publiczna, zarówno rządowa jak i samorządowa. Tym samym niezbędnym jest tworzenie powiązań pomiędzy ośrodkami innowacji i administracją publiczną. Jedną z głównych barier dla tej współpracy jest fakt, iż ośrodki innowacji nie mają na temat swoich publicznych partnerów wiedzy wystarczającej do efektywnej współpracy. Publikacja skierowana jest właśnie do kadry zarządzającej ośrodkami innowacji w celu przełamania tej bardzo podstawowej bariery. Koncepcja publikacji obejmuje przede wszystkim współpracę ośrodków innowacji i podmiotów administracji publicznej w koncepcji „złotego trójkąta”, gdzie biznes, nauka i administracja wspólnie kreują gospodarkę opartą na wiedzy, rolę jaką ma do spełnienia administracja publiczna w procesie budowy innowacyjnej gospodarki oraz charakterystykę potencja mych obszarów współpracy ośrodków innowacji i administracji publicznej.

Publikacja korzysta z dorobku polskiego i zagranicznego związanego z podejmowaną tematyką. Wykorzystane zostały także źródła internetowe, akty prawne czy dane statystyczne.

Spis treści

1. Ośrodki Innowacji i administracja publiczna w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
2. Administracja publiczna jako animator procesów innowacyjnych
3. Instrumenty jednostek samorządu terytorialnego na rzecz pobudzania innowacyjności
4. Obszary współpracy administracji z ośrodkami innowacji
5. Budowa wizerunku ośrodka innowacji jako partnera administracji publicznej

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Raport

Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Zobacz
Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Poradnik

Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Zobacz
Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Poradnik

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować