Skip navigation

Ewaluacja ex-post projektu „Polski Most Krzemowy"

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2015

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem ewaluacji ex-post projektu pn. „Polski Most Krzemowy” było dokonanie oceny osiągnięcia celów oraz wskaźników przyjętych w Projekcie. Zgromadzone w wyniku realizacji badania rekomendacje posłużą poprawie jakości interwencji publicznej związanej z promocją międzynarodową polskich MŚP, szczególnie tych działających w sektorze nowoczesnych technologii. Ponadto, ze względu na pilotażowy charakter „Polskiego Mostu Krzemowego” wnioski z niniejszego Raportu zostaną wykorzystane przy realizacji Projektu pn. „Polskie Mosty Technologiczne”, zaplanowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Analiza desk research, jak i badania terenowe wskazały, że należy pozytywnie ocenić realizację Projektu PARP Polski Most Krzemowy. Zostały osiągnięte cele i założenia Projektu, jak i jego wskaźniki. Równie pozytywnie oceniono zasoby, które wykorzystano do realizacji Projektu. Jak wskazują, beneficjenci widoczne są efekty uczestnictwa w Projekcie w postaci nawiązanej współpracy zagranicznej, czy też pozyskania wiedzy praktycznej dla prezentacji swoich pomysłów biznesowych. O użyteczności Projektu świadczą zidentyfikowane dobre praktyki które mogą ułatwić wejście na rynek Doliny Krzemowej innym polskim firmom.
Większość rozwiązań, elementów struktury Projektu została oceniona przez beneficjentów, organizatorów jak i mentorów, ekspertów pozytywnie. Trzyetapową konstrukcję Programu w tzw. modelu lejka należy ocenić korzystnie, tak samo jak wybór grupy docelowej Projektu i kryteriów, według których oceniano wnioski. Rekomendacje niniejszej ewaluacji dotyczą szczegółów poszczególnych elementów, natomiast ogólne założenia merytoryczne, jak i strukturalne Projektu uznano jako prawidłowe. W badaniu wskazano elementy, które należy zmienić w przyszłej edycji Projektu (Polskie Mosty Technologiczne POIR). Kwestie te łączą się bezpośrednio z problemami, które wystąpiły w trakcie realizacji Polskiego Mostu Krzemowego. Dotyczą one w przeważającej mierze kwestii oceny merytorycznej wniosków do udziału w III etapie Projektu – wyjazdu akceleracyjnego do Doliny Krzemowej, sugerowana jest ostrzejsza ocena wniosków, aby firmy biorące udział w obozie akceleracyjnym były do tego w pełni przygotowane. Wyniki badań wskazują również na zasadność modyfikacji warunków współpracy z mentorami na III etapie Projektu, a także działań i zakresu przekazywanych informacji na I i II etapie Projektu. Inne elementy, które okazały się problematyczne to przede wszystkim kwestie natury organizacyjnej, dopracowania szczegółów współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a mentorami. Ważne jest ponadto, aby przedsiębiorcy jadący na wyjazd akceleracyjny byli do tego dobrze przygotowani i znali ogólną specyfikę rynku, na który chcą wejść ze swoim produktem/usługą. Rekomendowano zatem zmiany wszystkich etapach kolejnej edycji Projektu. W trakcie badań terenowych uczestnicy Projektu sygnalizowali również chęć udziału w Programie, który dotyczyłby rozwoju ich działalności także na innych rynkach niż amerykański, tak europejskich jak i azjatyckich.
Podsumowując, wyniki badania potwierdzają pozytywny odbiór Projektu przez przedsiębiorców, do których został skierowany, a także ich potencjalnego zainteresowania do udziału w kolejnych edycjach Projektu.

Spis treści

1 Wstęp
2 Opis projektu Polski Most Krzemowy
3 Ocena stopnia realizacji celów projektu
4 Ocena założeń projektu
5 Ocena realizacji projektu
6 Ocena wpływu realizacji projektu na beneficjentów
7 Dobre praktyki realizacji projektu
8 Wypracowanie zaleceń dla przyszłych badań o zbliżonym charakterze
9 Wnioski i rekomendacje
10 Podsumowanie

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować