Skip navigation

Ewaluacja ex post projektu "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji"

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2015

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przedmiot badania ewaluacyjnego stanowiła działalnośd Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (FPWI, Fundusz), uruchomionego w czerwcu 2013 r. w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji" (Działanie 3.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013). Po około roku od uruchomienia Funduszu (a więc już w połowie 2014 r.) zawarto umowy pożyczkowe w pełni angażujące kapitał na pożyczki. Od tego czasu, dokonywane były wypłaty pożyczek. Pożyczkobiorcy realizowali innowacyjne przedsięwzięcia, wykorzystując w tym celu środki z pożyczek oraz wkłady kapitałowe pozyskane od inwestorów prywatnych. Utworzony w ramach projektu systemowego Fundusz miał charakter pilotażowy. Służył przetestowaniu zasadności udostępnienia tego rodzaju nowego źródła finansowania, w związku z możliwością jego kontynuacji przy wykorzystaniu środków dostępnych w ramach aktualnej perspektywy Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w Polsce (2014-2020 - w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Spis treści

1. Wprowadzenie - przedmiot i cele badania
2. Metodologia badania .
3. Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji (FPWI) jako instrument wsparcia
4. Szczegółowy opis wyników ewaluacji
5. Podsumowanie - wnioski i wskazania
6. Odpowiedzi na pytania badawcze

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować