Skip navigation

Seria: Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-014-3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Specyfika i potencjał lokatorów parków technologicznych stanowi punkt wyjścia przy doborze narzędzi kreowania środowiska innowacyjnego. W niniejszej publikacji podjęto próbę identyfikacji potrzeb firm zlokalizowanych w polskich parkach technologicznych. Omówiono także warunki, bariery oraz możliwości wspierania wymiany doświadczeń czy podejmowania wspólnych inicjatyw w parkach technologicznych. Kadra zarządzająca parkiem technologicznym dysponuje pakietem instrumentów wspierania synergii i transferu wiedzy. Przeróżne inicjatywy zmierzające do integracji środowiska parkowego są przejawem dużej kreatywności zarówno pracowników parku, jak i firm tam zlokalizowanych. Ciekawe pomysły zazwyczaj przekształcają się w efektywne działania polegające m.in. na organizacji misji gospodarczych, spotkań biznesowych, dni otwartych czy tworzeniu klastrów i sieci współpracy. Autorzy wnikliwie przeanalizowali zagadnienie networkingu w kontekście działalności parków technologicznych, stanowiące ważne narzędzie integracji lokatorów.

Rozważania dotyczą kompetencji personelu parków w tym zakresie, kosztów i korzyści działań networkingowych dla parków i ich klientów, a także warunków jakie należy stworzyć w celu tworzenia skutecznego procesu wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości. Publikacja ukazuje mechanizmy kreowania środowiska innowacyjnego wśród lokatorów parków technologicznych, począwszy od odpowiedniego doboru innowacyjnych firm, skończywszy na omówieniu wykorzystywanych narzędzi, które zostały zilustrowane konkretnymi przykładami dobrych praktyk.

Spis treści

1. Specyfika środowiska lokatorów parków naukowo-technologicznych
1.1. Charakterystyka firm – „lokatorów” parków naukowo-technologicznych
1.2. Oczekiwania firm lokatorów wobec parków w zakresie infrastruktury technicznej i usług wsparcia
1.3. Bariery współpracy i siły motoryczne kreowania środowiska innowacyjnego w parkach technologicznych

2. Monitoring potencjału firm parkowych jako podstawa do planowania działań integrujących. Techniczne instrumenty kreowania środowiska innowacyjnego PN-T
2.1. Analiza potencjału i oczekiwań firm dla planowania działań integracyjnych
2.2. Infrastruktura i przestrzeń socjalna sprzyjająca nawiązywaniu kontaktów

3. Narzędzia kreowania zintegrowanego środowiska innowacyjnego
3.1. Tworzenie klastrów
3.2. Organizacja wizyt studyjnych
3.3. Organizacja mentoringu wewnętrznego
3.4. Korzystanie z portali społecznościowych
3.5. Organizacja lub uczestnictwo w wystawach i targach
3.6. Spotkania branżowe
3.7. Dni otwarte
3.8. Wspólna promocja
3.9. Wspólne działania prospołeczne
3.10. Realizacja zadań i projektów na rzecz lokatorów
3.11. Metody stymulowania firm do podejmowania wspólnych działań
3.12. Prezentacje nowych przedsiębiorstw w parku
3.13. Tworzenie społeczności parkowej

4. Networking jako narzędzie integracji środowiska firm w parkach
4.1. Tworzenie lokalnych sieci
4.2. Warunki efektywnego networkingu wewnętrznego
4.3. Umiejętności potrzebne do podejmowania działań networkingowych
4.4. Korzyści i koszty networkingu
4.5. Organizacja regularnych spotkań networkingowych

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Raport

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną

Zobacz
Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Raport

Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

Zobacz
Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Poradnik

Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować